WE DOEN WAT WE ZEGGEN Wagenpark Aardbol Energielabel Energielabel huizen Pand

WE DOEN WAT WE ZEGGEN

Lees meer

Wagenpark

Wagenpark

Aardbol

Energielabel

Energielabel huizen

Pand

Actueel

Vanaf 1 juli 2020 nieuwe eis ter verkleining risico op oververhitting nieuw…

Vanaf 1 juli 2020 wordt de bouwsector verplicht tot het verkleinen van het risico op oververhitting in een woning via een nieuwe eis in de bouwregelgeving. Hierdoor moet de temperatuur in de woning ook bij warme buitentemperaturen in de zomer... Lees meer....

Subsidie voor energiebesparing niet meer alleen voor VvE’s

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen sinds september 2016 gebruik maken van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). Naar verwachting wordt de regeling per september 2019 ook weer opengesteld voor particulieren. Lees meer....

Kamerbrief bij Voorhang van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het B…

Minister Ollongren ( BZK) zendt aan de Tweede en Eerste Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energieneutrale nieuwbouw. Lees meer....

BENG-eisen bekend

Vanaf 1 juli 2020 moeten alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). De BENG stelt strengere eisen om het energiegebruik te verlagen. Lees meer....

Bezoek CSG Vincent van Gogh aan Invent

Op donderdag 23 mei waren in het kader van “Energie buiten school” een tweetal schoolklassen van CSG Vincent van Gogh te gast. Lees meer....

Wet kwaliteitsborging bekrachtigd 2021

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die kopers van nieuwbouwwoningen beter moet beschermen tegen bouwfouten is per 1 jan. 2021 bij wet bekrachtigd. Lees meer....

Invoering NTA 8800, in 2020 zal alles anders worden!

Naar aanleiding van de nieuwe rekenmethodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen is er een nieuw technisch voorschrift geschreven (NTA 8800). Lees meer....

Duurzaam en betaalbaar wonen in Lemmer

Duurzaam en betaalbaar wonen - Invent

Al in begin 2019 worden de eerste energieakkoord doelstellingen bereikt. Lees meer....

E-loket voor Informatieplicht energiebesparing geopend

Uiterlijk 1 juli 2019 moeten 125.000 bedrijven en instellingen rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Lees meer....

Maatregel Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen

Deze maatregel is bestemd voor het verbeteren van de energieprestatie van bestaande bedrijfsgebouwen, bepaald volgens een energie-indexberekening, zoals vastgelegd in ISSO 75.1 Lees meer....

Fiscaal voordeel voor bedrijven die verspilling grondstoffen tegengaan

Ondernemers die investeren in het tegengaan van grondstofverspilling kunnen belastingvoordeel krijgen met de MIA\Vamil. Dat blijkt uit de Milieulijst 2019. Het belastingvoordeel geldt voor investeringen in bijvoorbeeld het verwerken van voedseloverschotten en het verlengen van de levensduur van producten. Lees meer....

Verbod op energie-onzuinige kantoren

Vanaf 1 januari 2023 mogen alleen kantoren worden gebruikt die tenminste energielabel C hebben. Dit komt overeen met een energie-index (EI) van 1,3 of beter. Dit volgt uit de wijziging van het Bouwbesluit 2012 die vandaag door minister Ollongren (BZK)... Lees meer....

Subsidie voor energiebesparing alleen voor VvE’s in 2019

Subsidie voor Energiebesparing VvE

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen naar verwachting ook in 2019 gebruikmaken van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). In de begroting voor 2019 kondigde de minister van BZK deze doorstart al aan. Lees meer....

Naast verplichte energiebesparende maatregelen ook informatieplicht van kra…

Naast verplichte energiebesparende maatregelen ook informatieplicht van kracht.

Heeft u een bedrijf of instelling die valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer? Dan heeft u een verplichting om energie te besparen. In 2019 komt daar een informatieplicht bij. Lees meer....

Enorme kans op gezonde, comfortabele en energiezuinige kantoren

Invent Advies Milieumeter

Minister Blok heeft in een brief aan de tweede kamer aangekondigd dat kantoren vanaf 1 januari 2023 verplicht een label C moeten hebben. Bovendien is de verwachting dat dit nog maar het begin is en dat kantoren in 2030 label... Lees meer....

Als paddenstoelen uit de grond in Harlingen

Energiezuinige woningen - Invent

De nieuwe woningen van Plan Zuid fase 2 te Harlingen schieten als paddenstoelen uit de grond. Het gaat om 60 woningen en 50 appartementen. De eerste woningen worden aan het eind van het jaar opgeleverd; de laatste naar verwachting eind... Lees meer....

Provinciehuis Drenthe energieneutraal

Invent heeft samen met Epro Consult uit Leeuwarden in opdracht van de provincie Drenthe onderzocht of en hoe het provinciehuis energieneutraal kan worden. Lees meer....

Cleancampagne: Tijd voor een kick-off

Clean Campagne Inschrijven

De eerste aanmeldingen zijn binnen, de startgesprekken gevoerd. Hoog tijd om ook de rest van Groningen te betrekken in de Cleancampagne. Lees meer....

Nieuwe Regeling Vermindering Verhuurdersheffing Verduurzaming (RVV Verduurz…

Graag willen wij u wijzen op de nieuwe Regeling Vermindering Verhuurdersheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming). Deze regeling volgt de Stimulatie energieprestatie huursector (STEP) op. Regeling op hoofdlijnen: Lees meer....

Verplichte NEN 2580 oppervlaktebepaling uitgesteld tot 2021

NEN 2580 uitgesteld - Invent

De verplichting om de oppervlaktebepaling van elke woning volgens de NEN 2580 meetinstructie aan te leveren, wordt uitgesteld naar verslagjaar 2021. Lees meer....

Youtube Video

Energielabel

Energielabel koopwoning en bedrijven

woning into

Lees meer...

Energielabel Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn verplicht om bij verhuur of verkoop van een woning een energielabel te kunnen overleggen. Daarnaast kan er door het toepassen van (energiezuinige) maatregelen en verbeteringen een wijziging optreden in het energielabel en de energie-index. 

Lees meer

Woning met label transparant