Kantoren hebben vanaf 2023 een labelverplichting voor label C. Wellicht wordt deze labelverplichting ook doorgevoerd naar het maatschappelijk vastgoed.
Onderwerp van gesprek is of er ook een labelverplichting voor scholen en zorgvastgoed moet komen. In het ECN-rapport zijn op basis van referentiegebouwen maatregelenpakketten opgesteld en berekeningen gemaakt van de energiebesparingen, investeringskosten, opbrengsten en terugverdientijden.
Bekijk het volledige ECN-rapport hier 

Meer weten?
Wilt u meer weten over wat Invent voor u en uw gebouw kan betekenen op het gebied van energielabeling? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
Bron: Duurzaamgebouwd