Epa -W en Epa-u Adviseurs

Wij zoeken Epa-w en Epa-u adviseurs voor het werkgebied: Noord Nederland!

Invent heeft samen met Epro Consult uit Leeuwarden in opdracht van de provincie Drenthe onderzocht of en hoe het provinciehuis energieneutraal kan worden.

Graag willen wij u wijzen op de nieuwe Regeling Vermindering Verhuurdersheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming). Deze regeling volgt de Stimulatie energieprestatie huursector (STEP) op.

Regeling op hoofdlijnen:

 • Insteek is om de heffingsvermindering te baseren op de verbetering in de energieprestaties van een huurwoning. Het niveau vóór en ná de renovatie wordt vergeleken. Hierbij moet de Energie-Index minimaal drie stappen verbeteren.
 • Er geldt een minimumniveau: een Energie-Index van ten hoogste 1,40 (energielabel B). Dit niveau past bij de doelstelling van het Energieakkoord.
 • De heffingsvermindering verduurzaming is daarmee ook bruikbaar voor het aardgasvrij maken van huurwoningen.
 • De aanvrager moet een verhuurder zijn die verhuurdersheffing betaalt. Dat betekent dat de aanvrager meer dan 50 huurwoningen onder de liberaliseringsgrens bezit.
 • De renovatie moet starten vanaf 2019 en moet binnen 3 jaar klaar zijn.

  Het volledige bericht is te lezen via het door RVO gepubliceerde nieuwsbericht over de RVV verduurzaming via: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/hoofdlijnen-rvv-verduurzaming-huurwoningen

Rijksdienst voor ondernemend Nederland - Invent Beilen

STEP woningen op de wachtlijst

Indien u nog woningen onder de STEP regeling heeft aangevraagd die op de wachtlijst staan dan is onderstaande informatie voor u belangrijk.

Ingediende STEP woningen die op de wachtlijst staan mogen worden teruggetrokken en opnieuw worden ingediend voor de RVV. Belangrijk hierbij is dat de verbeteringen pas starten in 2019 en dat er een verbetering van 3 Energie-index klassen behaald wordt. Bij de STEP regeling waren dit 2 klassen. RVO geeft aan dat woningen voor de RVV in principe kunnen worden aangevraagd per 1-1-2019 maar dit is afhankelijk van de snelheid van handelen in de Tweede en Eerste kamer. Het kan dus ook later worden, bijvoorbeeld 1 februari met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019. Uiteraard geldt bovenstaande alleen als de woningen aan de eisen van de  RVV verduurzaming voldoen!

Wat te doen als u STEP woningen op de wachtlijst heeft staan?

 • Beoordeel of de woningen met de beoogde verbeteringen ook 3 Energie-index klassen verbeteren. Wellicht zijn er nog maatregelen toe te voegen!
 • Indien verbeteringen nog niet gestart zijn, bepaal dan of de werkzaamheden kunnen worden doorgeschoven naar 2019.
 • Als bovenstaande aan de orde is en u wilt ze opnieuw aanvragen onder de RVV verduurzaming, trek de STEP aanvraag dan in en zorg dat u de nieuwe aanvraag tijdig gereed hebt. Wanneer de regeling wordt opengesteld kunt u dan gelijk uw aanvraag indienen.

  Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de nieuwe RVV regeling neemt u dan gerust contact met ons op.
Clean Campagne Inschrijven

De eerste aanmeldingen zijn binnen, de startgesprekken gevoerd. Hoog tijd om ook de rest van Groningen te betrekken in de Cleancampagne.

NEN 2580 uitgesteld - Invent

De verplichting om de oppervlaktebepaling van elke woning volgens de NEN 2580 meetinstructie aan te leveren, wordt uitgesteld naar verslagjaar 2021.

Woningcorporaties zijn verplicht om bij verhuur of verkoop van een woning een energielabel te kunnen overleggen. Daarnaast kan er door het toepassen van (energiezuinige) maatregelen en verbeteringen een wijziging optreden in het energielabel en de energie-index. 

RVO - heffingsvermindering regeling huursector

Naar verwachting komt er een nieuwe heffingsvermindering regeling ten behoeve van de huursector voor het verduurzaming van huurwoningen.

Invent heeft zich als adviseur verbonden aan de CleanCampagne.

Bedrijfsenergieautdits - Invent

Invent werkt samen met meerdere energieadviesbureaus om zo advies op maat te kunnen bieden voor verschillende soorten bedrijven en organisaties.

Salderingsregeling zonnepanelen wordt vervangen door terugleversubsidie - Invent

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen wordt door een terugleversubsidie, de terugverdientijd blijft daarbij circa 7 jaar.

De Bouwvereniging gaat binnenkort aan de slag met de nieuwbouw van 110 woningen in Plan Zuid. Naast de 110 woningen van ‘fase 2’ in Plan Zuid, is sinds december vorig jaar begonnen met 38 levensloopbestendige en nul-op-de-meter-woningen in Oosterpark.

Verenigingen van Eigenaren (VvE's) komen in aanmerking voor de Subsidie energiebesparing eigen huis. Onder een 'vereniging' wordt verstaan een Vereniging van Eigenaren, wooncoöperatie (dus geen woningcorporatie) of een woonvereniging.

Advies in energieneutraal, comfortabel en gezond bouwen en verbouwen ook jouw passie?

Vacature jong talent

Wij zoeken jong talent!

Wil jij je ontwikkelen in het verduurzamen van de gebouwde omgeving?

Onze partner VABI maakt melding van:
Nieuwe bepalingsmethode EPG en EPA in de maak

 

1 feb 2018, Almere OPGELEVERD! Na een zeer intensieve periode van bouwvoorbereiding en uitvoering is het dan eindelijk zo ver, vorige week is de Pionierswoning bouwkundig opgeleverd. De eerste bewoonbare WikiHouse in Nederland! Kortom het is tijd voor een opleverfeestje :-) Deze vindt plaats op 23 februari 2018 van 15.00-16.30 en hier kan je aanmelden. 

Erkende maatregelen voor energiebesparing voor nieuwe bedrijfstakken treden vanaf 1 januari 2018 formeel in werking. 

Deze erkende maatregelen voor energiebesparing zijn in nauw overleg met de betrokken brancheorganisaties, vertegenwoordigers van het bevoegd gezag en koepelorganisaties tot stand gekomen.

Van EPC en Ei naar kWh/m2

Op dit moment wordt er door diverse partijen gewerkt aan de ontwikkeling van een “nieuwe” nationale bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. De bepalingsmethode wordt vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak, NTA 8800. De ontwikkeling is in volle gang.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK) heeft een aantal randvoorwaarden gesteld aan de NTA. Zo moet de methode bijvoorbeeld voldoen aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD) en aansluiten bij de behoefte en beleving van de consument. 

Woningcorporaties zijn verplicht om bij verhuur of verkoop van een woning een energielabel te kunnen overleggen. Daarnaast kan er door het toepassen van (energiezuinige) maatregelen en verbeteringen een wijziging optreden in het energielabel en de energie-index. 

In Hoogezand zijn donderdag 16 november op feestelijke wijze de eerste aardbevingsbestendige “nul-op-de-meter” (NOM) woningen van Lefier in gebruik genomen. De 23 woningen aan de Houtmanstraat zijn ontworpen door KAW architect en gerealiseerd door Plegt-Vos Noord. Invent is vanaf het begin betrokken geweest als NOM-adviseur en heeft tevens de BRL 9500-5 toetsing verzorgd.Het komende jaar zullen de bewoners ondersteund worden in het goed omgaan met de woning en het wonen volgens de NOM-formule. Dit coachingstraject zal Invent ook gaan invullen. 

De officiële certificering voor Rapportage Netto Warmtevraag is deze week door Invent ontvangen.

De Rabobank gaat verplichte energielabels introduceren bij nieuwe financieringen voor commercieel vastgoed. De bank heeft de ambitie om binnen 10 jaar de hele portefeuille te vergroenen. Eerder kwamen ING en ABN AMRO met vergelijkbare, duurzame maatregelen. De Rabobank gaat verplichte energielabels introduceren bij nieuwe financieringen voor commercieel vastgoed. De bank heeft de ambitie om binnen 10 jaar de hele portefeuille te vergroenen. Eerder kwamen ING en ABN AMRO met vergelijkbare, duurzame maatregelen.

Vanaf 1 januari 2019 dienen alle woningcorporaties te beschikken over NEN-rapportages waarin de gebruiksoppervlaktes opgenomen zijn volgens de NEN2580 meetinstructies. Het handboek marktwaardering heeft dit vastgesteld.

Als het aan Wikihouse ligt, bouw je je huis straks met een download-knop. Je kiest een ontwerp uit de database, laat de onderdelen met behulp van een computer uitzagen en zet het bouwpakket vervolgens met een paar vrienden elkaar. In Almere wordt zo'n huis voor het eerst echt gebouwd.

Meer geld besparenDe erkende maatregelen energiebesparing zijn sinds 1 juli 2017 uitgebreid met beheer- en onderhoudsmaatregelen. Daarnaast gelden de maatregelen voor meer sectoren. Ook zij kunnen nu meer geld besparen met energiebesparing. 

DEN HAAG - De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet komt te vervallen. Hiermee neemt het kabinet een belangrijk stap in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, heeft hiervoor vandaag een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken blijft in overleg met Aedes om te komen tot sectorafspraken over verduurzaming, als alternatief voor mogelijke verplichtingen.

Delft, 29 juni 2017 – Het Ministerie van BzK heeft aan NEN de opdracht gegeven om invulling te geven aan een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie. Deze nieuwe methodiek zal naar verwachting vanaf 2021 worden ingevoerd.

Dit blijkt uit een uniek, diepgaand onderzoek van de Universiteit Twente en internationaal huisvestings- en vastgoedadviseur CBRE.

De resultaten van het onderzoek naar de relatie tussen aandacht voor gezondheid & welzijn op de werkvloer en de effectiviteit van de medewerker zijn opzienbarend. Uit de experimenten blijkt dat mensen significant beter functioneren en presteren in een inspirerende, gezonde werkomgeving. Daarnaast gaven zij aan zich gelukkiger, energieker en gezonder te voelen.

Nijestee vindt betaalbaar en energiezuinig wonen belangrijk. In 2020 willen ze dat hun woningen gemiddeld energielabel B / Energie-Index (EI) 1,25 hebben. Daarom zijn ze flink aan het investeren in energiebesparende maatregelen.

Vastgoeddata op orde in 3D omgeving.

Uit onderzoek van ECN, in opdracht van RVO blijkt dat kantoren met een energielabel A tot 50% minder gas verbruiken dan kantoren met een G-label. Het elektriciteitsgebruik van A-label kantoren blijkt wel hoger te liggen.

Op 25 januari is er een bewonersavond georganiseerd door buurkracht over het gebruik van warmtepompen in Meerstad. Bijna alle huizen in deze buurt zijn uitgevoerd met een warmtepomp.

“Van ‘verliefd op duurzame stoplichtsprinter’ naar Lean & Green: dat kenmerkt Joop Eising, directeur van het Drentse adviesbureau voor energiezuinig bouwen en verbouwen Invent.” Zo luidt de aankondiging van het interview gepubliceerd door Lean & Green.

Woensdag 7 december zijn Stichting DO (Duurzaam Oostellingwerf), de gemeente Ooststellingwerf en de Provincie Fyslân tijdens een bijeenkomst in Oosterwolde gestart met het project ‘Energie voor MKB bedrijven Ooststellingwerf’.

Het project Aardehuis in Overijssel telt 23 huizen, die eigenhandig door de bewoners gebouwd zijn. Om te onderzoeken of de theorie aansluit bij de praktijk hebben ze Erik Giesen van Invent gevraagd metingen te verrichten in deze woningen. Gewapend met een warmtecamera en apparatuur voor luchtdichtheidsmetingen ging Erik aan de slag.

De uitkomsten waren verrassend. Benieuwd naar de uitkomsten? Lees het artikel van buurkracht hier of klik op de onderstaande afbeelding.

Uw adviseur Marco Nekeman

Wanneer je een huis gaat bouwen komt er veel op je af. Zoveel keuzes, zoveel mogelijkheden. Waar je dan vooral behoefte aan hebt, zijn praktische adviezen. Zodat je niet achteraf denkt: had ik maar geweten dat… Ook dat is duurzaam of bewust bouwen, vindt Marco. ‘Met de juiste, volledige informatie maak je beslissingen die het wooncomfort en daardoor de levensduur van een woning vergroten.’

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar het is het Wikibouwteam gelukt om voor de Wikihouse Pionierswoning in Almere de aanvraag omgevingsvergunning in te dienen! De aanvraag is gecertificeerd, dat wil zeggen voorzien van een externe pre-toets op alle onderdelen, waarmee de behandeling van de aanvraag veel sneller verloopt met daarnaast korting op de leges.

 

Particulieren met zonnepanelen op hun dak krijgen voor stroom die ze aan het energienet leveren nu precies evenveel als ze betalen voor de stroom die ze afnemen. 

Invent logo transparantEpa -W Adviseur


De organisatie

Invent Advies B.V. is sinds 1999 hét adviesbureau voor energiezuinig bouwen en verbouwen. Zowel in de woningbouw als in de utiliteitsbouw, bestaand en nieuwbouw. Wij werken vanuit ons bedrijfspand, Ossebroeken 26 in Beilen, voor woningbouwcorporaties, architecten, projectontwikkelaars, ondernemers en particuliere opdrachtgevers.

Wij stellen onszelf als doel om bij te dragen aan een energie efficiënt, comfortabel en gezond binnenklimaat in de gebouwde omgeving met als doel een energieneutrale leefomgeving.

In de gemeente Ooststellingwerf zijn in december van vorig jaar 15 bedrijven van start gegaan met het pilotproject ‘Energie voor MKB Ooststellingwerf’. Het project is een initiatief van Jan Gropstra, beleidsmedewerker milieu van de gemeente en van Marlies Ballemans van Ballemans Advies. Het project is een vervolg op het Koploperproject duurzaam ondernemen.

De deelnemende bedrijven krijgen maatwerkadvies over energiebesparing en zelfvoorzienend worden in 2030 (voor hun bedrijfspand).  Invent geeft in samenwerking met Tolsum Energie Advies uit Franeker, W2N uit Drachten en Ruitenberg Advies uit Oldeberkoop, inzicht in maatregelen, kosten, opbrengsten (terugverdientijden), subsidies, fiscale mogelijkheden en eventueel groene leningen die voor hen van toepassing zijn.

Voor 2017 is het budget van de Energie-investeringsaftrek (EIA) gestegen van €161 miljoen naar €166 miljoen.

De Rabobank introduceert de Rabo GroenHypotheek.
Kopers van een energiezuinige nieuwbouwwoning met een Groenverklaring profiteren hiermee van een aantrekkelijke korting op de hypotheekrente van een hypothecaire lening tot maximaal € 150.000.

Minister Kamp heeft de Tweede Kamer laten weten toch te overwegen om de salderingsregeling aan te passen. Dit wil de minister doen naar aanleiding van het evaluatierapport ‘De historische impact van het salderen’. Het evaluatierapport en de bijbehorende brief kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Vanaf 15 september 2016 is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

Recent heeft directeur Joop Eising het A+++ energielabel aan directeur Jan Buining van Food Basics overhandigd, voor het nieuwbouwpand aan de Aelderstraat in Aalden.

Op maandag 5 december was Minister Blok op werkbezoek in Almere om een blik te krijgen op de ontwikkelingen. Tijdens het gevarieerde programma was er tijd voor het grote overzicht vanaf de hoogste verdieping van het C-Smart hotel in Duin en de grote verscheidenheid aan initiatiefnemers in Oosterwold.

Alle kantoren verplicht zuinig met energie
Vanaf 2023 is er in Nederland geen enkel kantoor meer met een energielabel slechter dan label C. Kantoren met een slechter label (D t/m G) mogen dan niet meer gebruikt worden. Eigenaren van energieslurpende kantoren moeten hun panden zuiniger maken. Dat is geen probleem, want de investering betaalt zich terug door besparing op energiekosten. Lees het volledige nieuwsbericht op de site van RVO

Lean & Green is een stimuleringsprogramma voor organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau op het gebied van mobiliteit, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren.

Gastblog voor Drenthe in Transitie van Joop Eising directeur Invent

Ontwikkeling op het gebied van energiebesparende middelen staat niet stil. Naast de toenemende variatie aan energiebesparende producten, worden bestaande producten zoals zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen steeds efficiënter. Is het nog wel overzichtelijk waar we in moeten investeren? Een advies op het gebied van energiezuinig bouwen is welkom!

Youtube Video

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl