Afdrukken
Categorie: Nieuws
Hits: 10580

Een hogere hypotheek blijft mogelijk als huizenkopers energiebesparende maatregelen willen meefinancieren.

De extra ruimte hiervoor is in 2015 € 9.000,-. Het hypotheekbedrag dat eigenaren van een 'nul op de meter'-woning extra kunnen lenen is in 2015 € 25.000,-. Om in aanmerking te komen voor deze regelingen moet de woningeigenaar een inkomen hebben van minimaal € 32.000,-.

Komt u in aanmerking voor extra hypotheek?

Bestaande woning 
Nieuwbouwwoning 
'Nul op de meter'-woning 
Nog hogere hypotheek bij het toepassen van energiebesparende maatregelen 

Bestaande woning

Nieuwbouwwoning

Voor nieuwbouwwoningen geldt nu ook dat kopers vooraf € 9.000,- extra hypotheek kunnen krijgen. Hiervoor kan de EPC ≤0.6, die voor de bouw van de woning wordt afgegeven, gebruikt worden in plaats van de energie-index die pas na oplevering wordt afgegeven.

Om een energie-index aan te vragen kunt u contact met ons opnemen.

Nulopdemeter woningen

Het bedrag dat buiten de inkomenstoetsing kan worden gehouden bij de financiering van een NulopdeMeter-woning bedraagt € 25.000,-. Dit bedrag hangt samen met een berekeningswijze waarbij rekening wordt gehouden met de garantie die de bouwer geeft op de energieprestaties van de woning. Voor deze vrijstelling dient een energieprestatiegarantie afgegeven te zijn voor de desbetreffende woning voor een periode van ten minste tien jaar. Met name bij renovaties van bestaande woningen naar NulopdeMeter kan het verhoogde bedrag een rol spelen (Stroomversnelling Koopwoningen).

Nog hogere hypotheek bij het toepassen van energiebesparende maatregelen

Bij het nemen van energiebesparende maatregelen kun je, volgens de voorwaarden van de NHG (Nationale Hypotheek Garantie), een hypotheek afsluiten van 106% van de taxatiewaarde tegenover 103% wanneer er geen energiebesparende maatregelen worden toegepast. Het is een regeling vanuit de NHG, maar de hypotheekverstrekker beslist of er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn zoals een minimaal bedrag aan energiebesparende maatregelen.

De exacte voorwaarden staan vermeld in de voorwaarden voor de Nationale hypotheekgarantie en in de Kamerbrief van 11 november 2014 over de wijziging van de leennormen 2015.