In het onlangs gepubliceerde Woonlastenonderzoek van een aantal Drentse Woningcorporaties werd o.a. gemeld dat de energielasten van de huurders ruim 20% van de netto woonlasten bedragen. Daarom is het heel belangrijk dat bij de keuze voor een woning ook rekening gehouden wordt met de energiekosten die de woning met zich meebrengt.

Door middel van slimme meters en monitoring kan een bewoner zijn/haar verbruik heel goed in de gaten houden. Maar hoe weet je nu met welke energiekosten je te maken krijgt als je nog een keuze voor een woning moet maken? Ook hiervoor is inmiddels een goede oplossing. Voorwaarde is dat de woninggegevens goed in beeld zijn en goed worden bijgehouden. De energetische woninggegevens van Domesta worden door Invent beheerd en bijgewerkt in Vabi Assets.

Domesta geeft huurders inzicht in de woonlasten

Domesta verstrekt informatie over woonlasten via hun eigen website met behulp van Vabi Assets Energie & Woonlasten. Domesta heeft hiervoor een ' woonkostenrekenmachine ' gebouwd, die via de homepage op een laagdrempelige manier een nauwkeurig beeld geeft van de woonlasten van een woning die de huurder op het oog heeft.

Domesta is een ambitieuze woningcorporatie actief in Zuid en Zuid-Oost Drenthe. De betaalbaarheid van het wonen en het betrekken van huurders zijn op dit moment de belangrijkste speerpunten.

Inzicht in de totale woonlasten aan (potentiële) huurders

De door TNO gevalideerde woonlastenmethodiek van Vabi neemt de bewoners van een woning mee in de berekening van het energieverbruik. De woonkostenrekenmachine werkt met deze methodiek en vraagt de gebruiker daarom naast de woninggegevens om de volgende bewonersinformatie:

  • Het aantal bewoners
  • De geboortedatum
  • Het opleidingsniveau
  • Het inkomen

Na het invullen van deze gegevens krijgt een huurder inzicht in de totale woonlasten (huur + energielasten) en kan op basis daarvan een gefundeerde keuze maken.

Woonlasten berekenen via de eigen website

Domesta hanteert in haar verhuurproces het optiemodel en kiest er daarom voor om woonlasten te tonen via haar eigen website in plaats van een woonruimtebemiddelingssysteem. Huurders en woningzoekenden kunnen op de website van Domesta nu eenvoudig zelf hun woonlasten berekenen voor elke gewenste woning. Als zij hier vragen over hebben kunnen zij terecht bij de huismeesters en het Klantadviescentrum. Hier kunnen zij (als daar behoefte aan is) ook terecht voor een gedetailleerdere berekening met een uitsplitsing van het energieverbruik in de componenten gas, water en elektra.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Invent, telefoon 0593 - 541045 of vul ons contactformulier in.

 

 

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl