Op donderdag 22 oktober is het eerste Energielabel uitgereikt aan het Speeltuingebouw in Winschoten. Hiermee rond het samenwerkingsverband van de energielabeling tussen gemeente Oldambt, BAM Techniek, Energiewacht en Invent af.

20151022wethouder 20151022bannerduurzaamoldambt

Van F naar C!

Wethouder van duurzaamheid, Ricky van den Aker, heeft het Energielabel van Speeltuingebouw Trompsingel in Winschoten onthullen. Het consortium van BAM, Energiewacht en Invent is uiteraard aanwezig om uitleg te geven over het label en de reeds ingezette maatregelen. 

Gezamenlijk zetten wij ons in om de gemeente te verduurzamen door gebouwen energiezuiniger te maken en zelf elektriciteit op te wekken. Meten is weten, vandaar dat er een twintigtal gebouwen is geïnspecteerd en voorzien van een Energielabel. Dit Energielabel is het uitgangspunt om besparingen te realiseren. In maatregelen (zonnepanelen, ledverlichting) en gedrag.

Alle gebouwen zijn nu voorzien van een energielabel, dit betekent dat de nulmeting voltooid is. Vanuit hier zal er een vervolgtraject volgen. Nadat alle energiebesparende maatregelen zijn genomen worden de gebouwen van een nieuw energielabel voorzien.

20151014Duurzaam Oldambt

Youtube Video

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn verplicht om bij verhuur of verkoop van een woning een energielabel te kunnen overleggen. Daarnaast kan er door het toepassen van (energiezuinige) maatregelen en verbeteringen een wijziging optreden in het energielabel en de energie-index. 

Lees meer

Woning met label transparant