Pilotproject €nergiektoezicht start in Leek

LEEK – De gemeente Leek en de Omgevingsdienst Groningen startten afgelopen donderdag met het pilotproject €nergiektoezicht voor tien bedrijven in de gemeente Leek.

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Deze plicht geldt voor bedrijven die jaarlijkse minimaal 50.000 kWh elektriciteit verbruiken of jaarlijks een verbruik van 25.000 m3 aan aardgas hebben. In Leek gaat het om ongeveer 120 bedrijven. Otto Huisman, voormalig wethouder van de gemeente Noordenveld, is namens de Omgevingsdienst Groningen projectleider en speelde een prominente rol in de totstandkoming van €nergiekToezicht.

EnergiektoezichtpitchHilco Pekel van Invent Advies houdt een pitch voor de aanwezige bedrijven tijdens de pilot €nergiek Toezicht

Bedrijven en de gemeenten in Nederland hebben zich verbonden aan het SER Energieakkoord. Afgesproken werd dat bedrijven energiebesparende maatregelen zouden nemen en de gemeenten via de Omgevingsdiensten zal controleren of er ook daadwerkelijk maatregelen genomen worden. ‘En als je dan beseft dat de provincie Groningen zo’n vijfduizend bedrijven herbergt en die doorgaans ééns per vijf jaar of 10 jaar bezocht kunnen worden, dan heb je een probleem wat betreft handhaving. Dan kun je onmogelijk toezicht houden, laat staan handhavend optreden als bedrijven zich er niet aan houden. Het zou wel kunnen, maar dat zou ontzettend veel geld kosten want dat zou er heel wat personeel aangenomen moeten worden’, zegt Huisman. En dus ging Huisman om de tafel met instanties die met dit thema bezig waren. De provincie bijvoorbeeld, gemeentes, maar ook VNO/NCW. ‘ Hamvraag was hoe we samen iets voor bedrijven zouden kunnen betekenen. Iets waarvan ook de bedrijven enthousiast zouden worden. Daar is uiteindelijk €nergiektoezicht uitgerold. Deze methode wordt in Leek getest. Ik heb er vertrouwen in dat dit gaat werken en dat het zelfs werkgelegenheid op kan leveren. Ik proef enthousiasme. We gaan het project over de hele provincie Groningen uitrollen. De Pilot in LEEK moet ons inzicht geven of deze methode werk of dat we de verdere uitrol moeten aanpassen’, zegt Huisman.

Donderdag was er een voorlichtingsbijeenkomst in Midwolde. Hier werd ingegaan op wat er op bedrijven afkomt qua wetgeving, welke voordelen energiebesparende maatregelen hebben en hoe ze dit kunnen oppakken. Bedrijven kunnen zich opgeven voor een zogenaamd ontzorgingstraject. Dit houdt in dat eerst inzicht wordt gegeven in het huidige energieverbruik en de bespaarmogelijkheden. Daarna wordt, samen met gekwalificeerde adviseurs, een plan van aanpak opgesteld. Samen met hen worden de te nemen maatregelen in de tijd weggezet, wordt berekend wat de maatregelen opleveren en wordt ondersteuning en advies geboden bij de aanvraag en beoordeling van offertes. ‘Deze aanpak biedt bedrijven louter voordelen’, zegt Huisman.‘ Hoewel ze eerst zelf zullen moeten investeren kunnen bedrijven er later geld aan verdienen door minder aan energie uit te geven. Wij denken dat met deze aanpak de bedrijven de positieve kanten zullen zien en dat er met het ontzorgingstraject minder drempels zijn om te beginnen.’

Huisman denkt dat Leek dé ideale gemeente is om te starten. ‘ Er zit redelijk wat industrie. En Leek wilde zelf graag meedoen. De wethouders Honnef en Morssink waren enthousiast. Nee, Energiek Toezicht is niet opnieuw het wiel uitvinden. Wél is het zo dat we in tegenstelling tot andere, vergelijkbare projecten handhavend optreden. Bedrijven kunnen meedoen, er worden concrete afspraken gemaakt over wanneer wat uitgevoerd gaat worden en wij zien er op toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurd. Wij hoeven als Omgevingsdienst slechts de afgesproken tijdspanne in de gaten te houden.’

Bedrijven moeten wel eerst zelf investeren. Dat verschilt uiteraard in de aanpassingen die gedaan moeten worden. ‘Dat je het in maximaal vijf aar terug kunt verdienen, dat zegt genoeg. Daarna verdienen bedrijven geld. Besparen ze geld. Overigens is het behalve het doen van aanpassingen binnen bedrijven vooral een kwestie van gedragsverandering wil je energie gaan besparen. Weet je, inzicht in de energierekening bijvoorbeeld, hebben bedrijven niet. Loeiende gasheaters, niet eens gericht op de werkplek, kunnen heel eenvoudig vervangen worden door alternatieven die veel minder energie verbruiken. Er zijn heel veel nieuwe technieken. Neem LED-verlichting. Bedrijven missen vaak dat inzicht. Maar als ze willen, hun gedrag dus veranderen, dan kan er heel veel energie bespaard worden. We zullen overigens ook gewoon energie moeten besparen. Wereldwijd. We willen toch niet afhankelijk blijven van een paar landen? We moeten van onze verslaving van fossiele brandstof af. En dan heb ik het nog niet eens over de reductie van CO2 uitstoot.’

De komende periode worden ook andere bedrijven in de gemeente Leek uitgenodigd om aan het project deel te nemen. Later dit jaar volgt voor hen een soortgelijke bijeenkomst. De provincie Groningen verleende voor de pilot in Leek een subsidie van 15.000 euro. Landelijk was al 160.000 euro beschikbaar. De tien bedrijven die aan de proef meedoen zijn gevestigd op verschillende locaties in Leek. Het gaat om Heys Schoenenmode, Hummel Recycling, Roestvrijstaal Industrie, HR Groep, Data B Mailservice, Gemeente Leek, Woningcorporatie Wold en Waard, Pomac Pompen, Score en Sauna De Waterlelie. Meer informatie: www.leek.nl en www. od-groningen.nl.

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl