Per 1 april 2016 is de nieuwe Groenregeling van kracht. Voor degenen die financiering zoeken voor zeer duurzame nieuwbouw of -renovatie van utiliteitsgebouwen bevat de nieuwe regeling een aantal aangename verrassingen.

De aanvrager van een groenverklaring zal het direct opvallen dat de regeling sterk is vereenvoudigd. Van de acht eisen zijn er nog maar vier overgebleven: energiezuinig, flexibel in gebruik (ook in de toekomst), geen fout hout en geen lozing van regenwater op het riool.

Voordelen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland toetst de aanvragen die door een Groenbank wordt ingediend op voornoemde vier criteria. Op basis van een positieve uitslag kan het ministerie van Infrastructuur en Milieu een Groenverklaring verlenen. Met deze verklaring kan een aantrekkelijke financiering door een van de Nederlandse Groenbanken worden overeengekomen. Een tweede voordeel is dat de investerende ondernemer in aanmerking komt van de Milieu Investering Aftrek (MIA). Ondernemers kunnen via de MIA tot 27 procent van de investeringskosten voor een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aftrekken van de fiscale winst.

20160414 regeling groenprojecten1Het door Paul de Ruiter ontworpen distributiecentrum Nature's Pride kon in 2013 alleen een groenverklaring voor het kantorendeel krijgen. Nu zou het hele centrum van 37.000 m2 in aanmerking komen voor groenfinanciering. Foto's: Jeroen Musch


Energieneutrale gebouwen

Vanuit de Europese regelgeving moeten alle nieuwe gebouwen vanaf 2020 energieneutraal zijn ten aanzien van verwarming, koeling, warmtapwater en verlichting. Om de ontwikkeling van dergelijke gebouwen bij koplopers nu al te stimuleren voorziet de Groenregeling 2016 in een categorie voor nieuwbouw en voor renovaties die nu al aan de toekomstige eisen voldoen. Het bedrag dat voor deze gebouwen bij een Groenbank kan worden geleend is aanzienlijk hoger dan bij minder vergaand energiezuinige gebouwen.


Bedrijfsgebouwen

Een tweede, nog ingrijpender uitbreiding van de regeling is de uitbreiding met gebouwen die een industriefunctie bezitten. Als er sprake is van een verwarmingsinstallatie kunnen deze gebouwen een groenverklaring krijgen indien zij energieneutraal zijn. Naast zeer goede isolatie, zeer zuinige verlichting en een goede regeling van de installaties zal daarbij een forse hoeveelheid zonnepanelen noodzakelijk blijken. Gelet op het grote dakoppervlak van bedrijfshallen een mooie trigger voor pv-leveranciers.

20160414 regeling groenprojecten2Nature's Pride behaalde in juni 2014 het BREEAM-NL Excellent certificaat


Rijksmonumenten

Als derde uitbreiding dient het opnemen van een aparte categorie voor Rijksmonumenten te worden vermeld. Er zijn al diverse monumenten die een Groenverklaring hebben ontvangen. Vanwege de hogere gemiddelde kosten is de Groenregeling ook op dit punt verruimd.


Versnelling verduurzaming voorraad

Het is breed bekend dat de Nederlandse gebouwenvoorraad sterk veroudert en deels niet meer aansluit bij de huidige behoeften van de gebruikers en investeerders. De Groenregeling wil koplopers financieel ondersteunen bij het sterk verduurzamen van de voorraad, door slopen en vervangende nieuwbouw of door duurzame renovatie. De Groenregeling geeft, vaak in combinatie met de MIA-regeling, daarbij graag een steuntje.

Werkwijze Invent

Bekijk ons bedrijfsfilmpje

Bron: www.duurzaamgebouwd.nl

Youtube Video

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant