Materiaalgebruik steeds belangrijker bij duurzaamheidsprestatie van gebouwen.

Sinds de vorige eeuw is de vraag naar duurzame gebouwen steeds groter geworden. Fabrikanten en leveranciers verbeteren de milieuprestatie van hun producten en installaties en dragen daarmee ook bij aan een duurzaam gebouwde omgeving. Nu we er in slagen de energievraag van gebouwen steeds verder terug te dringen wordt materiaalgebruik een steeds grotere factor van betekenis in de totale duurzaamheidsprestatie van gebouwen.

Woningen


Onderscheidt maken op basis van materiaalgebruik

Met een uitgekiend ontwerp en duurzame materialen kun je je als aanbieder in de markt onderscheiden en kan de klant/opdrachtgever de duurzaamheidsprestatie van een gebouw op waarde schatten. De  Milieuprestatie Gebouwen (MPG) vormt de kern van breed erkende duurzaamheidsinstrumenten zoals GPR-gebouw en Breeam.

Regelgeving

Sinds 1 januari 2013 is het verplicht bij elke aanvraag van een bouw- of omgevingsvergunning een milieuprestatieberekening uit te laten uitvoeren. Een grenswaarde ontbreekt nog omdat in het Overlegplatform Bouwregelgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken was afgesproken met de markt eerst ervaring met de MPG op te doen. De toeleverende bouwindustrie stelt voor om die grenswaarde per 1-1-2017 in te voeren en te stellen op MPG=1.

Er is inmiddels ruime ervaring opgedaan met de milieuprestatieberekeningen. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de uitkomsten van de MPG consistent zijn en bijdragen aan het bewustzijn van materiaalgebruik voor gebouwen. De Nationale Milieu Database is de afgelopen jaren steeds verder aangevuld en biedt met meer dan 700 productkaarten ruime keuzemogelijkheden voor ontwerpers en bouwers.

Ook met BENG

MPG en EPG ondersteunen ontwerpers, bouwers en opdrachtgevers bij duurzaam bouwen. MPG en EPG zijn aan elkaar gerelateerd; immers een hele goede EPG brengt vaak extra materiaalgebruik met zich mee. Beide prestaties kunnen daarom niet los van elkaar gezien worden. Uit berekeningen blijkt dat bijna energiezuinige gebouwen (BENG) onder de voorgestelde grenswaarde van de MPG blijven. Bij verdere aanscherping van de grenswaarde is de relatie met de EPG een punt van aandacht.

MPG bij Drentse woningcorporaties

De Drentse woningcorporaties hebben in het “Energieconvenant Drenthe 2015-2020”een pijler opgesteld m.b.t. bewust omgaan met (schaarse) grondstoffen. In dit kader worden voor alle projecten waar een omgevingsvergunning voor dient te worden opgesteld, de MPG aangeleverd aan Invent t.b.v monitoring. Invent presenteert de gemonitorde gegevens jaarlijks. Hierdoor doen de corporaties ervaring op over de resultaten uit de MPG met als doel te streven naar gebruik minder milieu schadelijke en uitputtende schadelijke grondstoffen toe te passen.

Voor meer informatie kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen.

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl