energieaudit

Moeten woningcorporaties net als andere grotere ondernemingen een energieaudit uitvoeren? Hierover is onlangs verwarring ontstaan, omdat RVO en ILT op dit punt niet op één lijn zitten.

De Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) moet zorgen voor een energiebesparing van 20 procent in 2020. Deze Europese richtlijn bevat verplichtingen voor landen en voor bedrijven, waaronder de verplichting voor grotere ondernemingen om een energie-audit uit te voeren. Met een energieaudit brengen bedrijven hun energiegebruik en optie voor energiebesparing in kaart. De verplichting geldt voor ondernemingen waar meer dan 250 personen werkzaam zijn, of met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Verwarring

Er is onlangs verwarring ontstaan over de vraag of corporaties aan deze auditplicht moeten voldoen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in juli een brief gestuurd naar woningcorporaties om ze te attenderen op deze auditeis. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geldt deze verplichting niet voor corporaties. Op aandringen van Aedes heeft ILT al eerder laten weten dat corporaties geen energie-audit hoeven uit te voeren. ‘Woningcorporaties zijn geen inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer. Daarom zijn zij niet auditplichtig,’ aldus ILT.

Wel of niet?

RVO stelt in de brief dat corporaties wel aan deze plicht moeten voldoen. Aedes heeft RVO hierover bevraagd. RVO zegt dat de brief slechts ter informatie is. Het is namelijk niet RVO, maar de gemeente die van bedrijven kan eisen dat zij een energie-audit moeten uitvoeren. Aedes adviseert corporaties, die door de gemeente worden benaderd om een energie-audit uit te voeren, de gemeente te wijzen op het ILT-standpunt. Natuurlijk kan de corporatie welwillend zijn ten opzichte van de gemeente en een audit uitvoeren. Daarbij gaat het overigens alleen om de eigen kantoren van de corporatie.

RVO en ILT lijken niet op eenzelfde lijn te zitten als het gaat over de verplichting van de corporaties. Aedes gaat daarom ook met de Vereniging van Gemeenten (VNG) in gesprek om tot een gezamenlijk en helder standpunt te komen

(Bron www.ensoc.nl)

Youtube Video

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant