Huishoudens in Nederland betalen met de nieuwe tarieven gemiddeld bijna 100 euro minder voor hun energie dan een jaar geleden. Vooral elektriciteit is goedkoper geworden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In juli zijn de nieuwe energietarieven bekend geworden. Bij een standaardverbruik komt de jaarlijkse rekening met de tarieven van juli 2016 uit op 1.672 euro. De levering van elektriciteit werd 31 euro goedkoper. Door een flinke verlaging van de energiebelasting in januari van dit jaar betalen huishoudens gemiddeld ook 67 euro minder aan belasting op elektriciteit. Voor gas is de belasting juist gestegen.

Berekeninginvent1

CBS berekent de energieprijs aan de hand van een standaard verbruik, dat is gebaseerd op het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik van alle Nederlandse huishoudens. Deze berekeningsmethode wordt gehanteerd omdat de belasting deels afhankelijk is van de verbruikte hoeveelheden. Dat maakt het lastig om een totaalprijs per kWh of kubieke meter vast te stellen. De meeste huishoudens zitten in de verbruiksklasse voor kleinverbruikers. Dat komt neer op een gebruik van 2,5 tot 5 MWh elektriciteit en 20 to 200 GJ aardgas.

Belasting op gas omhoog

De prijs voor gas is vergeleken met vorig jaar nauwelijks veranderd, maar de prijzen voor de componenten waaruit de rekening is samengesteld zijn wel gewijzigd. Net als bij elektriciteit wordt naast de belasting zowel betaald voor de levering als voor transport. De energiebelasting op gas is per januari 2016 sterk verhoogd. Daar staat tegenover dat gas wordt geleverd tegen een flink lagere prijs. Ook het transport is iets goedkoper geworden. Per saldo komt het standaardverbruik van een huishouden voor gas 2 euro per jaar duurder uit.

Belasting aanzienlijk deel

De totale energierekening voor een huishouden bestond op basis van de tarieven van juli 2016 voor 44 procent uit belasting. Een jaar eerder was dit nog 40 procent. Hieruit concludeert de Telegraaf dat de Nederlandse overheid een nieuwe melkkoe heeft gevonden: ‘De energiebelastingen in Nederland horen tot de hoogste van Europa’. Door de verhoging van de energiebelasting op gas in januari 2016 is het aandeel belasting op gas gestegen van 44 naar 53 procent. Het aandeel belasting in de totaalprijs voor elektriciteit daalde van 33 naar 26 procent.

De prijzen voor energie zijn in 10 jaar tijd gemiddeld 2,4 procent gestegen. Daarbij ontwikkelden de prijzen van gas en elektriciteit zich verschillend. De gasprijs nam toe met 18 procent, evenveel als de algemene prijsstijging in deze periode. Elektriciteit werd 19 procent goedkoper. Begin 2008 ontstond er een flink verschil in de prijsontwikkeling van gas en elektriciteit. De uiteindelijke gasprijs steeg doordat een korting die op de belasting gegeven werd, na een wetswijziging in zijn geheel overgedragen werd naar elektriciteit. Halverwege 2009 daalde de prijs van gas fors doordat de olieprijs lager werd en de gasprijs nog aan de olieprijs was gekoppeld.Energieprijzen in 10 jaar hoger

Bron: www.ensoc.nl

 

 

Youtube Video

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant