Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2016 hoofdzaken

Binnenkort gaat de najaarsronde voor de SDE+ 2016 (de landelijke subsidieregeling voor de stimulering van duurzame energie) weer open. Het totaalbudget komt daarmee op 5 miljard euro voor o.a. zonnesystemen op aansluitingen groter dan 3 x 80 Ampère (grootverbruikersaansluitingen) en om daken waar minimaal zo’n 55 zonnepanelen (15 kWp) op kunnen.

De SDE+ 2016 najaarsronde start op dinsdag 27 september 2016 om 9.00 uur en eindigt op donderdag 27 oktober om 17.00 uur.

Onderstaande tabel geeft de exacte data en maximale vergoedingen weer: SDE Subsidie

Fase

Datum openstelling

Fasebedrag

1

Dinsdag 27 september, 9.00 uur

€ 0,090/kWh

2

Maandag 3 oktober, 17.00 uur

€ 0,110/kWh

3

Maandag 10 oktober, 17.00 uur

€ 0,130/kWh

4

Maandag 17 oktober, 17.00 uur

€ 0,150/kWh

Sluiting

Donderdag 27 oktober, 17.00 uur

 


Een gebouw met een aansluiting die groter is dan 3 x 80 Ampère en 15 kWp aan zonnepanelen op het dak kwijt kan, komt in aanmerking voor de exploitatiesubsidie tot een maximumbedrag van €0,128/kWh onder aftrek van het basisbedrag van €0,035/kWh. De maximale subsidie van €0,093 per opgewekt kWh duurt 15 jaar, met mogelijkheid tot één jaar uitloop om eventueel niet benutte subsidiabele productie in te halen.

Zon-PV projecten
Bij ‘Zon-PV’-projecten waarvoor, al dan niet verdeeld over meer aanvragen, meer dan 500 kWp subsidie aangevraagd wordt, is een haalbaarheidsstudie verplicht. Komt bij uw aanvragen in dezelfde aanvraagronde de som van het totale vermogen van de productie-installaties hoger uit dan 500 kWp? Dan dient de aanvrager vanaf de aanvraag, waarbij deze grens wordt overschreden en bij elke nieuwe aanvraag daarna een haalbaarheidsstudie toe te voegen. Ook de grootverbruikersaansluiting blijft hier verplicht.

Zonthermie & Geothermie projecten
In de najaarsronde kan een subsidieaanvraag ingediend worden voor een zonthermieproject met apertuuroppervlakte vanaf 200 m² of met een totaal thermisch vermogen van tenminste 140 kW. Daarnaast is de categorie ‘Geothermie warmte met een diepte van 500 meter of meer’ uitgebreid. Het gebruik van bestaande olie- of gasputten en het boren van een extra put komen in aanmerking voor subsidie.

Windenergie
Voor de opbrengstberekening windenergie wordt een maximale gemiddelde windsnelheid voorgeschreven op basis van de SDE+ Windviewer.Bij vervanging van windturbines wordt alleen subsidie verstrekt:
- als de bestaande windturbine op het moment van vervanging minimaal 15 jaar in gebruik is geweest en op moment van aanvragen ten minste 13 jaar in gebruik is genomen en/of
- als de capaciteit van de nieuwe windturbine minimaal 1 MW groter is dan die van de bestaande.

Voor meer informatie neem contact met ons op, of kijk op de website van de Rijksoverheid.

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl