Wilt u als schoolbestuur van primair of voortgezet onderwijs uw school verduurzamen of verfrissen? Sinds 3 oktober kunt u via RVO.nl subsidie aanvragen voor de inhuur van extern advies over verduurzaming en verfrissing van scholen. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van €3.500.


Officiële bekendmaking Subsidie extern advies verduurzaming scholen
Staatcourant verduurzaming scholen
Lees hier de officiële Staatscourant publicatie en de gedetailleerde subsidie voorwaarden.

Wat wordt bedoeld met verduurzaming en verfrissing:

  • Energiebesparende maatregelen treffen
  • Duurzame energiebronnen benutten
  • Maatregelen nemen die het binnenklimaat van scholen verbeteren

Advies nodig?
Weet u niet precies wat de mogelijkheden zijn en wilt u advies over welke maatregelen het meest geschikt zijn voor uw school?

Een Invent EnergiePrestatie-Adviseur (EPA) kan voor u een energielabel opstellen al dan niet in combinatie met een maatwerkadvies. Een maatwerkadvies geeft inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen. Op deze manier heeft uw school het passende advies hoe middels verduurzaming/verfrissing te komen tot een comfortabele en gezonde school.

Het maatwerkadvies geeft u onder andere:

  • Een helder overzicht van de huidige energieprestatie van uw schoolgebouw
  • Inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen
  • Inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen

Een maatwerkadvies voor uw school, of wilt u meer weten over energiebesparing, al dan niet in combinatie met subsidie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of kijk hier voor meer informatie.

Digitaal aanvragen
De aanvraag verloopt digitaal via eLoket.

Youtube Video

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn verplicht om bij verhuur of verkoop van een woning een energielabel te kunnen overleggen. Daarnaast kan er door het toepassen van (energiezuinige) maatregelen en verbeteringen een wijziging optreden in het energielabel en de energie-index. 

Lees meer

Woning met label transparant