Ruim 70 organisaties ondertekenen Drentse Energiedeal
SAMEN OP EXPEDITIE NAAR ENERGIENEUTRAAL WONEN

Logo expeditie energieneutraal wonen copyVrijdag 7 oktober hebben ruim 70 verschillende partijen, zoals woningcorporaties, overheden, marktpartijen, vertegenwoordigers van de Drentse inwoners en diverse ondersteunende partijen, de Drentse Energiedeal ondertekent. Het is de start van de gezamenlijke ‘Expeditie naar Energieneutraal Wonen’, waar Invent ook als deelnemer aan verbonden is.
Alle inwoners van Drenthe in 2040 energieneutraal
Met de ondertekening dragen de organisaties actief bij aan deze expeditie en streven we er naar dat alle inwoners van Drenthe in 2040 energieneutraal wonen. Om dat te realiseren zijn flinke stappen en grootse ontwikkelingen nodig, want met de kennis en mogelijkheden van vandaag lukt het niet. Daarom willen we niet wachten en gaan we vanaf nu aan de slag. Bovendien kent Drenthe diverse projectinitiatieven op het gebied van Energieneutraal Wonen en energiebesparing. Om deze en de noodzakelijke nieuwe projectinitiatieven met elkaar te delen, samen te werken of elkaar te versterken is deze unieke Drentse Energiedeal ontstaan. Want samen kunnen we meer dan ieder alleen.

Energiegedeputeerde Tjisse Stelpstra, provincie Drenthe:“Met z’n allen willen we er voor zorgen dat woningen dermate goed geïsoleerd zijn én de beschikking hebben over duurzame energie, dat we vanaf 2040 energieneutraal wonen in Drenthe. Dat betekent, dat dan de fossiele energierekening geschiedenis is.”

Aan de slag
Binnen de energiedeal hebben we niet alleen een gezamenlijke ambitie voor 2040, maar ook voor de tussenliggende perioden. Zo willen de deelnemende partners zich binnen de expeditie nadrukkelijk inzetten om de afspraken voor 2020 uit het Nationale Energieakkoord voor iedereen haalbaar te maken en na te gaan wat daarvoor nog nodig is. Dit als eerste stap in de route naar energieneutraal wonen in Drenthe.

Een expeditie is een ontdekkings- of onderzoeksreis. Het is geen onderlinge wedstrijd of iets om elkaar op af te rekenen. We werken vanuit de houding om elkaar te helpen, samen stappen vooruit te maken en kansen beter te benutten. Ieder mag in zijn of haar eigen tempo - met oog op versnelling - op weg naar het einddoel. Vanuit eigen ervaring, kennis, tempo en ambitie werken we in teams samen om elkaar verder te helpen en te inspireren. Te leren, te ontdekken, soms
een stap terug te moeten doen, maar altijd met ons einddoel helder voor ogen en het doel om vooruit te komen. De expeditie zal de partners hierin faciliteren.

Directeur/bestuurder Jaap Boekholt van Woningstichting De Volmacht: “Ik verwacht van deze expeditie eigenlijk een wonder. Want als je puur naar de tekst van de energiedeal kijkt, dan moet je eigenlijk zeggen dat we dat als corporaties niet kunnen onderschrijven. Maar ik verwacht van innovatie en verandering in de wereld zoveel, dat wij denken dat we met z’n allen de top kunnen bereiken.”

Dromen, durven, doen en doorgaan!
De werkwijze van deze expeditie is dynamisch. Immers, we moeten ons kunnen aanpassen aan de omstandigheden die we tegenkomen, in positieve en in negatieve zin. In de energiedeal zijn de basisafspraken en doelen beschreven. Daar blijft het niet bij. In een actief expeditieprogramma werken de partners samen en maken op het niveau van woningen, buurten, wijken, projecten en/of thema’s inhoudelijke deals welke bijdragen aan de doelstellingen.

Meer informatie over de expeditie neem contact met ons op of kijk op: www.energieexpeditiedrenthe.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl