Na jaren gebruik gemaakt te hebben van de EPC als indicator voor energiezuinig (ver)bouwen is het tijd voor een nieuwe methode. Deze nieuwe methode BENG ( Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) maakt gebruik van drie herkenbare indicatoren. Deze indicatoren zijn BENG 1, de energiebehoefte, BENG 2, het primair fossiel energiegebruik en BENG 3, het aandeel hernieuwbare energie en deze worden uitgedrukt in kWh/m2 en %.

Het artikel “De betekenis van BENG voor de gebouwschil” gepubliceerd in Duurzaam Gebouwd en geschreven door Theo Haytink en Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs geeft heel duidelijk weer wat BENG nu precies inhoudt.

BENGWat kan Invent voor u betekenen?
De invoering van het Bijna EnergieNeutraal gebouw vanaf 2018 (2020 voor particulieren) in Nederland betekent dat veel projecten die nu in de ontwerpfase zitten rekening moeten houden dat elk nieuwbouwgebouw bijna energieneutraal moet zijn. Er zijn meerdere aspecten waar rekening mee gehouden moeten worden tijdens het bouwen op de BENG manier. Bij Invent zou u dit via verschillende soorten simulaties en berekeningen kunnen bekijken en samen de kosten-batenanalyse en de levenscyclusanalyse bekijken en uitzoeken wat het beste bij u past en met uw wensen overeenkomt.

Neem vrijblijvend contact op over de Bijna EnergieNeutraal Gebouw mogelijkheden
Wil u meer weten over wat Invent voor u en uw gebouw kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Youtube Video

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn verplicht om bij verhuur of verkoop van een woning een energielabel te kunnen overleggen. Daarnaast kan er door het toepassen van (energiezuinige) maatregelen en verbeteringen een wijziging optreden in het energielabel en de energie-index. 

Lees meer

Woning met label transparant