Besparen in het MKB


Kosten omlaag comfort omhoog1

Geld en energie besparen in het MKB
Het MKB bruist van energie. Veel ondernemers zijn continu bezig hun bedrijf beter op de kaart te zetten. Voor veel bedrijven zijn de maandelijkse energiekosten een post waar men wel graag op wil bezuinigen, terwijl de hoofdpost doorgaans de personeelskosten zijn. Hoe kan men op beide vlakken besparen?

Energiebesparing is belangrijk, maar er wordt vaak voorbijgegaan aan het comfort binnen gebouwen. Mensen functioneren het beste als ze zich comfortabel voelen. Diverse factoren hebben hier invloed op, maar een slecht binnenklimaat, kan leiden tot een productieverlies van wel 20%.

Door de energiehuishouding en comfort van uw bedrijf in beeld te brengen, krijgt u grip op uw energielasten. Vervolgens kunt u, samen met Invent aan de slag om het energieverbruik naar beneden te krijgen. Soms is dit eenvoudig, maar doorgaans iets ingewikkelder.

Gebouwbeheersysteem
Om de comfortbeleving te optimaliseren hebben wij een eenvoudig regel- en monitoringsysteem ontwikkeld in samenwerking met het bedrijf Negotica. Dit systeem waarmee de prestatie op temperatuur ( lucht en straling), luchtkwaliteit en gebruik gemonitord kan worden, is laagdrempelig in aanschaf en wordt gepresenteerd in ons eigen pand.

Kosten omlaag comfort omhoog2

Comfort-prestatietool
Door gebruik van sensoren kunnen o.a. beweging, temperatuur op reflectiehoogte (bijvoorbeeld het bureau), luchtvochtigheid, CO2 en VOC’s (vluchtige organische verbindingen) gemeten en geanalyseerd worden. Wanneer de verwarming / koeling met ditzelfde systeem geregeld wordt, is de klepstand ook zichtbaar, en weet men of er warmte of koude geleverd wordt. Door deze data met elkaar te vergelijken kan de installatie goed uitgebalanceerd worden.
Voor deze analyse is een comfort-prestatietool ontwikkeld welke op basis van comfortgrenzen weergeeft hoe het gebouw presteert. Door het gebruik van live data kan men direct zien wat de situatie is, wat de invloed van wijzigingen is en hier prestatieafspraken aan relateren.

Energieakkoord en Wet milieubeheer, een kans voor het MKB

Vanuit de Wet milieubeheer zijn bedrijven al verplicht om maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar door te voeren. Tot op heden was er weinig controle op naleving, maar dat gaat veranderen. Zo is de energie-audit verplicht voor grote ondernemingen zoals te lezen is in het artikel van RVO.

Ook zijn in het energieakkoord afspraken gemaakt om deze bedrijven te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Duurzaamheid heeft de toekomst zoals ook te lezen is in het artikel van duurzaam gebouwd.

Naast kostenbesparing en bewustwording geeft een goede profilering en aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een goede uitstraling aan het bedrijf.

Energiescan op activiteitenbesluit

Invent heeft de “Energiescan op het activiteitenbesluit” ontwikkelt waarbij bedrijven niet alleen aan de wettelijke verplichtingen voldoen maar eveneens een bedrijfsspecifiek stappenplan aangeleverd krijgen. Dit bestaat uit o.a.: energienotacontrole, bouwkundige en installatie technische eigenschappen, ventilatie, verlichting en apparatuur, veiligheid, afval en duurzame energieopwekking. Na de opname kan er een CO2 - footprint worden opgesteld met daaraan gekoppeld een investeringsplan. We kijken ook samen naar mogelijke subsidie en financieringsmogelijkheden.

Kosten omlaag comfort omhoog3

Ook besparen?
Wil u meer weten over wat Invent voor u en uw gebouw kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

 

 

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl