Afdrukken
Categorie: Nieuws
Hits: 6294

Delft, 29 juni 2017 – Het Ministerie van BzK heeft aan NEN de opdracht gegeven om invulling te geven aan een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie. Deze nieuwe methodiek zal naar verwachting vanaf 2021 worden ingevoerd.

De methode wordt van toepassing op woningbouw en utiliteitsbouw, en is zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw. Daarbij wordt afgestapt van de huidige Energieprestatiecoefficient (EPC) en de Energie-Index (EI), en wordt overgegaan naar de indicatoren kWh/m2/jaar (de BENG-indicatoren). De reden van de vernieuwing van het stelsel is het voldoen aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD). Deze richtlijn is beter geschikt voor de route naar energieneutraal dan de huidige normen.

Invoering van deze nieuwe bepalingsmethode zal in principe beleidsneutraal zijn, zodat dit op zichzelf niet tot nieuwe verplichtingen zal leiden.

Programmaraad
De uitvoering van de bepalingsmethode ligt in handen van een Programmaraad en een projectgroep. De Programmaraad heeft als taak samen te werken aan draagvlak voor de vernieuwing en stuurt de projectgroep aan die de nationale bepalingsmethode ontwikkelt. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de nieuwe bepalingsmethodiek eruit gaat zien.

Tijdspad
Het doel is om in 2018 een 90% versie van de nieuwe bepalingsmethode gereed te hebben. Hierna zal een optimalisatieonderzoek worden gehouden naar de definitieve eisen, waarna gepland is om de methodiek vanaf 2021 in te voeren. Vabi maakt onderdeel uit van de projectgroep en zal daarbij zorgdragen dat de opname voor de methodiek zoveel mogelijk gelijk zal blijven aan de huidige opnamemethodiek. Hiermee zal de aanpassing voor de corporaties beperkt blijven.

Meer informatie
Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen van de methodiek. Voor meer informatie en vragen kunt u ook terecht bij NEN.

Bron: www.Vabi.nl