Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken blijft in overleg met Aedes om te komen tot sectorafspraken over verduurzaming, als alternatief voor mogelijke verplichtingen.

Logo 844De minister ziet ook de noodzaak van ondersteunend beleid zodat woningcorporaties hun duurzaamheidsdoelstellingen kunnen halen. Een investeringsaftrek van de verhuurderheffing is voor de minister een optie.
Dat staat in zijn brief van 14 juli 2017 aan de Tweede Kamer.

Het invoeren van een verplicht energielabel C voor corporatiewoningen lijkt voorlopig van de baan; Aedes maakte al eerder bezwaar tegen deze verplichting. 

Aedes overlegde met het ministerie van Binnenlandse Zaken over de duurzaamheidsdoelstellingen van woningcorporaties. Aedes-voorzitter Marnix Norder is blij met de brief van de minister: ‘De minister ziet dat de opgave voor corporaties groot is. En hij geeft ons ruimte om zelf initiatief te nemen. Daaruit blijkt realisme en vertrouwen. Dit zou ook het vertrekpunt van het nieuwe kabinet moeten zijn.’ Corporaties nemen de verantwoordelijkheid om te versnellen en in 2021 als sector gemiddeld label B te halen. Ook maken zij zelf een plan van aanpak voor een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. 

Versnelling 
Corporaties investeren al fors in het verduurzamen van woningen. Ze hebben daarmee een straatlengte voorsprong op de particuliere sector. Zo hebben corporaties meer huizen omgebouwd tot nul-op-de-meterwoningen en meer zonnepanelen geplaatst dan particuliere verhuurders en huiseigenaren. Desondanks onderkende Aedes al eerder dat de verduurzaming van huurwoningen minder snel gaat dan eerder afgesproken. Daarom maakten corporaties in de Woonagenda afspraken over de doelstellingen in 2021 (gemiddeld label B) en 2050 (CO2-neutraal).

Convenant
In het Convenant Energiebesparing Huursector is afgesproken dat de woningvoorraad van corporaties in 2020 gemiddeld energielabel B heeft. Toen het convenant onderdeel werd van het Energieakkoord gaf Aedes al aan dat dit doel door de verhuurderheffing moeilijk haalbaar zou zijn. Corporaties hadden door deze belasting en de economische crisis minder financiële ruimte om te investeren. 

Investeringsaftrek
De minister realiseert zich dat de duurzaamheidsopgave financieel en organisatorisch groot is en onderkent de noodzaak van ondersteunend (flankerend) beleid. Plasterk stelt onder meer een investeringsaftrek op de verhuurderheffing voor. Dit sluit aan bij de Bouwagenda van de Taskforce Bouw, onder leiding van Bernard Wientjes, die adviseert om een substantieel deel van de heffing in te zetten om de verduurzaming van corporatiewoningen te kunnen versnellen. Andere opties voor Plasterk zijn projectsteun, matching en een investeringsfonds. Voor de toekomst noemt de minister de mogelijkheid om niet langer toestemming van huurders nodig te hebben voor energetische maatregelen.

Grote opgave
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft in opdracht van het ministerie berekeningen gemaakt over de verduurzamingsopgave van woningcorporaties. Om de doelstelling uit het Energieakkoord te halen is het nodig om, bovenop de bestaande plannen van corporaties, 550.000 extra woningen te verduurzamen. Een opgave die financieel en organisatorisch veel vraagt van woningcorporaties.

Scenario’s
Plasterk beschrijft in zijn brief de effecten van verschillende scenario’s, waarbij aan corporaties verplichtingen opgelegd worden. Die blijken onvermijdelijk te leiden tot spanning tussen kortetermijndoelen en de verduurzamingsopgave op de langere termijn. Ook moeten veel corporaties dan hun plannen aanpassen ten koste van investeringen in bijvoorbeeld nieuwbouw of huurmatiging. Voor een aanzienlijke groep corporaties zal het financieel niet haalbaar blijken een verplichting na te komen.

Volgend kabinet
Het is aan een volgend kabinet om besluiten te nemen. Vooruitlopend daarop onderzoekt Plasterk opties en blijft hij in gesprek met Aedes over de ambities en plannen van corporaties. Afspraken daarover kunnen wat hem betreft een alternatief zijn voor verplichtende maatregelen.

Bron: Aedes.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl