Verenigingen van Eigenaren (VvE's) komen in aanmerking voor de Subsidie energiebesparing eigen huis. Onder een 'vereniging' wordt verstaan een Vereniging van Eigenaren, wooncoöperatie (dus geen woningcorporatie) of een woonvereniging.


Doet u een aanvraag voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis voor verenigingen zoals VvE’s? Dan krijgt u per 4 april 2018 te maken met een aantal wijzigingen.
Wat wijzigt er per 4 april 2018 voor verenigingen?

Verhoging budget

Voor verenigingen gaat het budget voor de energiebesparende maatregelen van € 6 miljoen naar € 12 miljoen. Het gereserveerde subsidiebudget van € 12 miljoen voor energiebesparende- en aanvullende energiebesparende maatregelen wordt nu ook daadwerkelijk beschikbaar gesteld.


Energieadvies: diverse aanpassingen

U kon al subsidie voor energieadvies ontvangen wanneer de vereniging besluit om op basis van dat advies, binnen een jaar de energiebesparende maatregelen uit te voeren. Deze uitvoeringstermijn voor het nemen van de energiebesparende maatregelen is nu verruimd naar 5 jaar.
Nieuw is dat u nu ook subsidie mag aanvragen wanneer de vereniging geen besluit neemt naar aanleiding van het ontvangen energieadvies. De subsidie bedraagt maximaal € 2.480.
Om meer financiële ruimte te bieden worden de subsidiebedragen verhoogd. Voor het energieadvies met eventuele procesbegeleiding wordt het bedrag verhoogd van € 2.000 naar maximaal € 3.600. Voor een MJOP in combinatie met het energieadvies met eventuele procesbegeleiding wordt het bedrag verhoogd van maximaal € 3.450 naar maximaal € 5.400.


Zeer energiezuinig pakket: termijn verlengd

De uitvoeringstermijn voor verenigingen die een zeer energiezuinig pakket uitvoeren wordt verlengd van 12 maanden naar 24 maanden.


Subsidie voor een energiedisplay

Het is per 4 april 2018 mogelijk om € 100 subsidie te ontvangen bij het installeren van een energiedisplay of slimme thermostaat. Dit betreft een aanvullende energiebesparende maatregel, waarbij de energiedisplay of slimme thermostaat dienen te voldoen aan specifieke voorwaarden.

Maatwerkadvies

Wilt u advies over welke energiebesparende maatregelen het meest geschikt zijn voor uw woning of gebouw? Een Invent EnergiePrestatie-Adviseur (EPA) kan u via het Maatwerkadvies adviseren. Voor maatwerkadvies bestaat tevens een separate subsidie wanneer de energiebesparende maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd.
Een maatwerkadvies geeft eigenaren inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen. Invent is officieel gecertificeerd volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500, om een maatwerkadviesrapport voor u te verzorgen.

Het maatwerkadvies geeft u onder andere:

  • Een helder overzicht van de huidige energieprestatie van uw woning of gebouw;
  • Inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen;
  • Inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen.

subsidie energiebesparing vve invent advies

Een maatwerkadvies voor uw VVE of wilt u meer weten over energiebesparing, al dan niet in combinatie met subsidie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, bekijk bovenstaande infographic of kijk op de website van RVO.


Bron: RVO

Youtube Video

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant