Naar verwachting komt er een nieuwe heffingsvermindering regeling ten behoeve van de huursector voor het verduurzaming van huurwoningen.

 In het regeerakkoord wordt gesproken over een RVV met een heffingsvermindering verduurzaming. Deze is bedoeld om in te gaan per 1 januari 2019 of zo spoedig mogelijk erna, en is daarmee de opvolger van de Stimulering energieprestatie huursector (STEP).

Het grote verschil tussen de STEP en de RVV is dat de STEP een subsidie is en de RVV een korting op een heffing (een fiscale maatregel). In het regeerakkoord staat dat per 2022 structureel € 100 miljoen per jaar beschikbaar komt voor het verduurzamen van sociale huurwoningen. In een tijdspad naar 2022, zal in 2019 € 25 miljoen, 2020 € 50 miljoen en in 2021 € 75 miljoen beschikbaar komen.

Op Prinsjesdag, 18 september 2018, worden de plannen voor de RVV verduurzaming bekend gemaakt. Voordat de plannen definitief worden, worden deze nog besproken in de Tweede en Eerste Kamer. De ingangsdatum is hiervan afhankelijk.

Bron: RVO

RVO heffingsvermindering regeling huursector

Youtube Video

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn verplicht om bij verhuur of verkoop van een woning een energielabel te kunnen overleggen. Daarnaast kan er door het toepassen van (energiezuinige) maatregelen en verbeteringen een wijziging optreden in het energielabel en de energie-index. 

Lees meer

Woning met label transparant