Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen naar verwachting ook in 2019 gebruikmaken van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). In de begroting voor 2019 kondigde de minister van BZK deze doorstart al aan.

De begroting 2019 moet nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

De SEEH loopt sinds september 2016. VvE’s kunnen met de subsidie een energieadvies krijgen. Dit kan in combinatie met een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en/of procesbegeleiding. Ook kunnen zij subsidie aanvragen voor minimaal 2 energiebesparende maatregelen voor verduurzaming van hun gebouw(en).

Meer weten?

Subsidie energiebesparing eigen huis voor VvE

Begroting 2019, VII Binnenlandse Zaken en Koninkijksrelaties, 3.4 Artikel 4.1 Energietransitie en duurzaamheid.

Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen

Bron: RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland)

 

Youtube Video

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn verplicht om bij verhuur of verkoop van een woning een energielabel te kunnen overleggen. Daarnaast kan er door het toepassen van (energiezuinige) maatregelen en verbeteringen een wijziging optreden in het energielabel en de energie-index. 

Lees meer

Woning met label transparant