Deze maatregel is bestemd voor het verbeteren van de energieprestatie van bestaande bedrijfsgebouwen, bepaald volgens een energie-indexberekening, zoals vastgelegd in ISSO 75.1

(Handleiding Energieprestatie Advies Utiliteitsgebouwen, Energielabel + Algemeen deel) en bestaat uit een pakket van energie-investeringen gebaseerd op een maatwerkadvies, zoals vastgelegd in ISSO 75.2 (Energieprestatie Advies Utiliteitsgebouwen, maatwerkadvies). 

Het advies dient opgesteld te zijn voordat is geïnvesteerd in de maatregelen genoemd in het maatwerkadvies en voordat een Energie-investeringsaftrek (EIA) melding wordt gedaan. De energieprestatie van het bedrijfsgebouw moet door het pakket van energie-investeringen voldoen aan minimaal label B en met minimaal drie labels zijn verbeterd.Voor investeringen die deel uitmaken van het pakket van energie-investeringen die ook zijn omschreven in hoofdstuk D. Duurzame energie zijn alle eisen die aan deze bedrijfsmiddelen worden gesteld eveneens van toepassing.

De bijdrage van een maatregel aan de labelverbetering wordt niet meegerekend in de energieprestatieverbetering van het bedrijfsgebouw wanneer deze maatregel niet als onderdeel van het pakket van  energie-investeringen wordt gemeld voor Energie-investeringsaftrek. Bij een functieverandering van een gebouw dient het maatwerkadvies te worden opgesteld op basis van de nieuwe functie van het gebouw zowel in de oude als nieuwe situatie.
Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 75 per m2 bruto vloeroppervlakte per labelsprong. De labelverbetering moet zijn bepaald conform de basismethodiek, zoals vastgelegd in ISSO 75.2.

Kijk hier voor meer informatie.

Bron: RVO

Youtube Video

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn verplicht om bij verhuur of verkoop van een woning een energielabel te kunnen overleggen. Daarnaast kan er door het toepassen van (energiezuinige) maatregelen en verbeteringen een wijziging optreden in het energielabel en de energie-index. 

Lees meer

Woning met label transparant