Afdrukken
Categorie: Nieuws
Hits: 4704

Naar aanleiding van de nieuwe rekenmethodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen is er een nieuw technisch voorschrift geschreven (NTA 8800).

Deze nieuwe methodiek is geschikt voor alle gebouwen (woning- en utiliteitsbouw), geldt voor bestaande bouw en nieuwbouw. Door deze methode sluiten rekenmethodieken voor de bestaande bouw en nieuwbouw voortaan op elkaar aan. Als gevolg van deze wijziging dienden de opname protocollen (82.1 en 75.1) en BRL9500-certificeringseisen te worden herzien en aangepast.

Gevolgen van de implementatie NTA 8800

Begin april zijn de kritiekversies voor eisen voor procescertificering in de BRL9500 en opnameprotocollen, opgesteld volgens de nieuwe norm – de NTA 8800 vrijgegeven.

Dit zijn:

De belangrijkste verschillen met de huidige protocollen van ISSO publicaties 75.1 (Utiliteitsbouw) en 82.1 (Woningbouw) zijn:

BRL9500-W en BRL9500-U

Controle op kwaliteit

Software NTA 8800 in vierde kwartaal 2019 gereed, invoering per 1 januari 2020 blijkt niet haalbaar

Het omzetten van de huidige methode naar de NTA 8800-methodiek betekent ook een aanpassing van de softwarepakketten.
Bepaald is dat de software ten minste zes maanden van tevoren gereed moet zijn.

De NTA 8800 is een complexe norm en de planning van de overheid om deze per 1 januari 2020 van kracht te laten worden, heeft geleid tot een grote tijdsdruk op de ontwikkeling van software.

Nieuwe datum nog niet bekend

Het is duidelijk dat de software niet zes maanden vóór 1 januari 2020 gereed is en dat de NTA 8800 niet op 1 januari 2020 in werking zal treden. Wanneer wel is nog onduidelijk. De datum zal tenminste 6 maanden voor inwerkingtreding worden gecommuniceerd. Minister Ollongren komt in juni 2019 met een Kamerbrief over de BENG-eisen en de planning naar buiten.