De wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die kopers van nieuwbouwwoningen beter moet beschermen tegen bouwfouten is per 1 jan. 2021 bij wet bekrachtigd.

construction site build construction work 159306Het huidige stelsel van bouwtoezicht, waarbij de toets feitelijk alleen vooraf en op papier plaats vindt en door gebrek aan toezichthouders en controle op de bouw nauwelijks praktijktoetsing kent wordt nu vervangen door een borgingsysteem met toetsingsmomenten tijdens de gehele bouwperiode tot en met oplevering. Op 14 mei 2019 is door een ruime meerderheid in de Eerste Kamer beslist dat de wet kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen. 

Geen theoretische toetsing vooraf meer maar een praktijk toetsing van het gerealiseerde bouwwerk compleet met opgeleverd gebouwdossier. Dat betekent dat de bouwer bij oplevering gaat aantonen dat gebouwd is conform de afspraken en regelgeving. Als na toetsing blijkt dat alles correct is uitgevoerd wordt de vergunning definitief en mag het gebouw in gebruik worden genomen. 

De wet kwaliteitsborging heeft tot doel minder bouwfouten en een betere waarborg voor de opdrachtgever dat hij krijgt wat gekocht is. En als er na oplevering toch nog gebreken aan het licht komen, wordt het voor opdrachtgevers gemakkelijker om bouwers aansprakelijk te stellen. Dat is heel kort gezegd de bedoeling van de wet kwaliteitsborging voor het bouwen. 

Om de wet kwaliteitsborging goed uit te voeren moet er nog veel gebeuren, er moet een toelatingsorganisatie worden opgetuigd, kwaliteitsborgers moeten worden opgeleid en natuurlijk zullen er nog experimenten worden uitgevoerd. Echter de eindconclusie is dat bouwers in de nabije toekomst exact volgens minimale voorschriften moeten bouwen.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant