Na de goedkeuring door de Eerste Kamer van de ‘Omgevingswet’ is nu ook de bijbehorende invoeringswet goedgekeurd. De volgende stap zal de datum zijn van de invoering van de ‘Omgevingswet’. Het streven is 1 januari 2021.

Digitale ondersteuning 
Bij de ‘Omgevingswet’ hoort een goede digitale ondersteuning: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Digitale informatie over de leefomgeving is straks op één plek te vinden, namelijk in het Omgevingsloket. Via dit loket kan iedereen snel zien wat er mag en wat niet volgens de ‘Omgevingswet’. Overheden leveren de informatie voor het Omgevingsloket. Hiervoor sluiten ze lokale systemen aan op de landelijke voorziening van het digitaal stelsel.

Vergunningcheck
Via het onderdeel Vergunningcheck krijgt u straks als initiatiefnemer via een vragenboom antwoord op de vraag: “Mag ik op deze locatie mijn idee uitvoeren of is daar een vergunning voor nodig?” Aan het eind volgt er een conclusie. Is er een vergunning- of meldingsplicht voor deze situatie? De vergunningcheck heeft de hiernavolgende zes mogelijke resultaten.

  • Plichtenvrij: de initiatiefnemer mag de werkzaamheden uitvoeren.
  • Neem contact op met bevoegd gezag: de initiatiefnemer moet contact opnemen met de bevoegde overheid.
  • Informatieplicht: de initiatiefnemer moet de bevoegde overheid informeren over de werkzaamheden. Dit kan via het Omgevingsloket.
  • Meldplicht: de initiatiefnemer moet een melding indienen voor de werkzaamheden. Dit kan via het Omgevingsloket.
  • Vergunningplicht: de initiatiefnemer moet een vergunningaanvraag indienen voor de werkzaamheden. Deze aanvraag kan worden ingediend via het Omgevingsloket.
  • Verbod: de initiatiefnemer mag de werkzaamheden niet uitvoeren.

Invoeringswet
De invoering van de ‘Omgevingswet’ is zo complex dat deze invoeringswet noodzakelijk is om tot een goede stroomlijning te komen gedurende de overgang van alle bestaande wetten, regelingen en besluiten (in totaal 26) naar de nieuwe ‘Omgevingswet’. In de loop van dit jaar wordt er samen met de VNG, UvW, het IPO, het rijk en de Eerste en Tweede Kamer besloten of de ‘Omgevingswet’ per 1 januari 2021 in zal gaan. Een van de voorwaarden is dat de wetgeving en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voldoende kan werken. Overigens blijft het mogelijk om vergunningen later ook schriftelijk aan te vragen.

Ambitie
De ‘Omgevingswet’ is nodig om een bouwvergunning, bestemmingsplannen en natuur- en milieuvergunningen allemaal door één centraal loket te laten verzorgen. Aldus zou de doorlooptijd voor de beoordeling van vergunningaanvragen terug worden gebracht van 26 naar acht weken. 

In de komende zomer wordt er besloten of de ‘Omgevingswet’ volgens plan per 1 januari 2021 in kan gaan.

Bron: Indicator BV, Helmond

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl