Afdrukken
Categorie: Nieuws
Hits: 2247

Met hulp van Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft het buurtteam 'De Fledders' een plan opgesteld dat gericht is op het verkrijgen van een onafhankelijk advies tot het verduurzamen en/of energieneutraal maken van de woningen in Vries.

Door in de Kerspel, te Vries een aantal woningen te onderzoeken en daar een goed advies voor op te laten stellen, wil het buurtteam onderzoeken of het mogelijk is om ook naar de andere bewoners met hetzelfde type woning een advies uit te brengen. Dit project betreft een pilot, met als doel om hiervan te leren. Voor dit project is subsidie ter beschikking gesteld vanuit de gemeente Tynaarlo.

Het buurtteam 'De Fledders' wilde met het het project antwoord krijgen op drie vragen:

De Energie Coöperatie Drentse Aa is als penvoerder betrokken bij dit project.

Het verloop van het project
Na een traject van voorbereidingen en besprekingen met onder andere de gemeente, is het project op 28 september 2019 officieel van start gegaan met een voorlichting aan alle bewoners van de Kerspel. Invent is betrokken geweest bij de onderzoeken, doorrekenen en opstellen van het advies. In overleg met Invent zijn drie woningen geselecteerd voor een zogenaamd EPA -onderzoek. De uitkomsten zijn representatief voor alle woningen in de Kerspel.

Uitkomst gepresenteerd aan bewoners
De bevindingen zijn gepresenteerd tijdens een bijeenkomst aan bewoners. Gedurende de bijeenkomst, welke het buurtteam heeft georganiseerd, werden de drie vragen beantwoord. Een groot deel van de aanwezigen gaf aan graag door te willen praten over de persoonlijke situatie, ervaringen uit te willen wisselen en zo nodig, een kort gesprek te willen met de adviseur. Dit wordt, in verband met Corona, binnenkort op gepaste wijze georganiseerd.

afbeelding buurtteam Fledders

Ook een energievraagstuk?
Heeft u ook een energievraagstuk dat u samen met uw buurt wilt oppakken dan maken wij graag een afspraak.

20200528 project de Fledders