Afdrukken
Categorie: Nieuws
Hits: 483

Op basis van de Woningwet moeten Woningcorporaties hun vastgoed waarderen aan de hand van de NEN 2580 methodiek. De deadline voor het waarderen van vastgoed, volgens de NEN 2580, is met een jaar uitgesteld. 

Dit houdt in dat Woningcorporaties nog een jaar langer kunnen werken volgens de oude methodiek uit het Handboek Marktwaardering.

Vastgoed waarderen op basis van de marktwaarde

Zodra de jaarrekening wordt opgemaakt, moet het vastgoed gewaardeerd worden op basis van de marktwaarde in verhuurde staat. Een onderdeel voor deze waardebepaling is de oppervlakte van het vastgoed. De verplichting om de gebruikersoppervlakte volgens meetinstructie- afgeleid van de Nederlandse norm voor oppervlaktebepaling NEN 2580 te bepalen, verschuift van 2021 naar 2022. Hiermee krijgen Woningcorporaties, volgens Aedes en de klankbordgroep marktwaardering, meer tijd om samen te werken met gemeenten. Dit kan kosten besparen en levert een betere afstemming op door eenduidige cijfers.