Invent heeft een laagdrempelig advies waarbij een adviseur binnen één uur advies op minimaal 7 kritieke punten geeft. De adviseur loopt met u door uw woning en geeft in begrijpelijke taal advies. Niet alleen op energiebesparing, maar ook op het verhogen van comfort en veiligheid.

  • Bij binnenkomst wordt de energienota onderzocht op afwijkingen. Het komt vaak voor dat er direct kan worden bespaard op zowel de vaste kosten als op variabele kosten. 
  • Een hoge gasrekening wordt veelal veroorzaakt door de bouwkundige eigenschappen van uw woning. De adviseur brengt de mogelijkheden in beeld om isolerende maatregelen te treffen. Waar nodig wordt hierbij apparatuur zoals een warmtebeeld camera gebruikt om koude/warmtelekken op te sporen door muren, kozijnen en aansluitingen van bijgebouwen. 
  • De kwaliteit van de verwarmingsinstallatie wordt bekeken op rendement, inregeling en staat van onderhoud.
  • Er wordt gekeken naar de manier en de kwaliteit van de ventilatie in uw woning. Goede ventilatie verbetert het binnenklimaat, vermindert de kans op schimmel en levert tevens een besparing op omdat droge lucht beter te verwarmen is dan vochtige lucht.
  •  Verlichting en apparaten worden geïnventariseerd. Oude en onzuinige apparaten vervangen door nieuwe apparaten lijkt kostbaar maar doordat de energierekening wordt verlaagd kan het juist voordelig zijn om uw oude en onzuinige apparaat te vervangen. Door het energieverbruik te monitoren kan het verbruik van deze apparaten inzichtelijk worden gemaakt.
  • In de Energie-inspectie wordt ook gekeken naar veiligheid. Er wordt hierbij gekeken naar verschillende zaken zoals: brandveiligheid, koolmonoxide detectie en de algehele staat van uw installatie.
  • Ook worden de mogelijkheden tot duurzame energieopwekking bekeken tijdens de rondgang om de woning.

De bevindingen worden verwerkt in een rapportage die u nog dezelfde dag per e-mail krijgt toegestuurd. De Energie-inspectie biedt u handvaten om snelle besparingen te bewerkstelligen en ook kunnen we samen met u een plan opstellen om eventuele knelpunten verder uit te diepen en op te lossen. In de onderstaande video wordt een korte impressie van de Energie-inspectie gegeven.Wij helpen u graag verder bij het besparen op het energieverbruik. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat wij voor uw specifieke situatie kunnen betekenen.