Energiemonitoring is een methode om energiegebruik beheersbaar te maken, gebaseerd op het bekende gezegde: "Wat niet is te meten, is ook niet te managen". Energiemonitoring stelt de gebruiker in staat om terugkoppeling te verkrijgen over hoe processen lopen in de huidige situatie, wat de resultaten zijn van besparingsmaatregelen en gedragsveranderingen. Tenslotte kan het gebruikt worden om prognoses te maken van het energiegebruik in specifieke periodes of nieuwe situaties.


20131106Energiemonitoring 20131106analysegrafiekenergiemonitoring

Energiemonitoring

Het doel van energiemonitoring is het verkrijgen van informatie. Deze informatie wordt verkregen door middel van het bepalen van de relatie tussen het energiegebruik en prestatie-indicatoren zoals productie, gebouwbezetting en weersinvloeden. Met deze informatie kunnen we:

  • Fluctuaties in het energiegebruik identificeren en verklaren
  • Trendlijnen in energiegebruik grafisch weergeven
  • Te verwachten energiegebruik berekenen bij veranderingen in de bedrijfsvoering
  • Effecten van opgetreden of ingezette veranderingen analyseren
  • Doelstellingen of streefwaarden ontwikkelen voor besparingsprogramma's of programma's in het kader van energiezorg of milieuzorg
  • Energiegebruik en daaraan verbonden kosten actief beheersen, in tegenstelling tot het passief accepteren van de huidige situatie

Stappenplan

Het uiteindelijke doel van energiemonitoring is het terugdringen van de energiekosten door middel van efficiƫnter energiegebruik, beheersing van het energiegebruik eneen verlaging van de CO2 emissie en overige broeikasgassen.
20131106Stappenplanenergiemonitoringenanalyse


Gratis energiescan voor ondernemers op het Stadsbedrijvenpark Assen.

Ondernemers op het Stadsbedrijvenpark die de energiekosten omlaag willen brengen, kunnen gratis een energiescan door Invent laten uitvoeren, lees hier verder.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat wij voor uw specifieke situatie als MKB ondernemer in uw bedrijf kunnen betekenen.