Groningen

Met het plaatsen van zonnepanalen op het dak van de Euroborg dit stadion zich een energieneutraal stadion noemen.  

Energieneutraal Stadion

In opdracht van Euroborg NV heeft Invent geadviseerd bij het eerste grote zonnedak van Groningen. Door op slimme wijze energiezuinig te bouwen en verbouwen is de Euroborg een energieneutraal stadion. 

De Euroborg als groen uithangbord

Binnen de club is een aantal jaar geleden het plan opgevat om de Euroborg in te zetten als uithangbord voor de provincie Groningen als technologisch innovatieve energieregio. Door het plaatsen van de zonnepanelen op het dak van het stadion kan de Euroborg volledig energieneutraal functioneren. 

Energielabel Groningen

Bent u ook nieuwschierig geworden naar het effect van zonnepanelen, neem dan contact op met één van onze adviseurs en wij vertellen u graag meer. 

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op: 

Contact

 

 

Drenthe

Invent heeft in opdracht van de provincie Drenthe onderzocht of en hoe het provinciehuis energieneutraal kan worden.

Grootschalige renovatie

Het provinciehuis is opgeleverd in 1973 en is volgens de normen van die tijd gebouwd. Het gebouw kan daarom wel verbeterd worden, maar daaraan zitten grenzen. De medewerkers van de provincie die het beheer hebben over de gebouwen en over de installaties hebben echter niet stilgezeten. In 2009 heeft een grootschalige renovatie plaatsgevonden. Er zijn diverse maatregelen getroffen die er voor gezorgd hebben dat de gebouwen reeds een A-label hadden voordat het onderzoek door Invent en Epro Consult is uitgevoerd. De gebouwen beschikken over een warmte-koudeopslagsysteem (WKO), over zonnepanelen op enkele daken en verder zijn de klimaatinstallaties verbeterd en is op diverse plaatsen LED-verlichting geïnstalleerd.   

Energie advies Drenthe                      

Energiemanagementsysteem

Tijdens het onderzoek bleek dat er zeer veel informatie beschikbaar was, onder andere ook uit het eigen energiemanagementsysteem. Dat zorgde ervoor dat de analyse uitgebreid kon worden aangepakt. Mede dankzij de kritische inbreng van de medewerkers van de provincie zijn diverse besparingsopties in beeld gebracht en is nagedacht over het verduurzamen van de energievoorziening. Er zijn analyses uitgevoerd op basis van de energieverbruiksprofielen van aardgas, elektriciteit en van de WKO. Daaruit is o.a. naar voren gekomen dat er een vrij grote basislast aan elektriciteit is en dat er naar verwachting na wat kleinere investeringen geen aardgas meer nodig is voor het provinciehuis, het energiegebruik wordt dan volledig elektrisch ingevuld.

Elektriciteit 

Die elektriciteit is nu nog voor een belangrijk deel afkomstig van het net, waarbij de provincie er naar streeft om alle stroom groen in te kopen, hetgeen naar verwachting in 2021 de volledige vraag naar elektriciteit zal dekken. In het provinciehuis zullen eerst besparende maatregelen worden uitgevoerd die weliswaar niet allemaal binnen 5 jaar zijn terugverdiend, maar toch voldoende rendabel zijn. Daarmee kan naar verwachting het totale energiegebruik met ca. 45% worden verlaagd. De investeringen die hiervoor nodig zijn bedragen ca. € 370.000,-. De resterende energievraag kan in principe worden opgewekt door alle beschikbare dakoppervlak te benutten voor zonnepanelen en door ook de parkeerplaatsen te overkappen en te voorzien van zonnepanelen. Dat vraagt om een stevige investering, waarbij naar schatting alleen al voor de zonnepanelen ca. € 1,4 miljoen dient te worden gerekend. Zonder subsidie en bij de huidige kosten voor zon-pv zal de terugverdientijd meer dan 25 jaar bedragen. Bij de afrondende bespreking van dit onderzoek werd door de provincie aangegeven dat het bruikbare inzichten heeft opgeleverd om het provinciehuis verder te kunnen verduurzamen. Het provinciehuis had al het label A en dat wordt nog verder opgeschroefd tot label A met een duurzaam randje.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op: 

Contact

 

 

Friesland

De Bouwvereniging gaat binnenkort aan de slag met de nieuwbouw van 110 woningen in Plan Zuid te Harlingen. Naast de 110 woningen van ‘fase 2’ in Plan Zuid, is sinds december vorig jaar begonnen met 38 levensloopbestendige en nul-op-de-meter-woningen in Oosterpark.

Samenwerking

Beide projecten zijn in samenwerking met Friso Bouwgroep uit Sneek, Alynia Architecten uit Harlingen, Invent Advies uit Beilen, Ingenieursbureau Meijer en Joustra uit Heerenveen en Otte installaties uit Sneek in een Design & Build traject ontwikkeld.

bedrijfsgebouw taxeren Friesland

Energiezuinig karakter

Talsma3D artist impressions maakte een animatie van het nieuwe plan aan de zuidzijde van Harlingen. Het plan bestaat uit 60 grondgebonden woningen en 50 appartementen. Het appartementencomplex, bestaande uit 2 lagen, krijgt door zijn ligging nabij de snelweg een geluidswerende functie voor de 60 woningen aan de achterzijde van het complex. De grondgebonden woningen kunnen net als bij de 38 woningen in het Oosterpark voorzien worden van een traplift. Op die manier zijn de woningen levensloopbestendig. Daarnaast hebben de woningen een energiezuinig karakter. Zo worden er extra veel zonnepanelen geplaats (8 meer dan de wettelijke eis) en worden woningen alleen nog maar voorzien van gas om de woningen mee te verwarmen. Men wil net als bij het project in de Oosterparkwijk een social return-traject opstarten. Hierbij is het de bedoeling om werkzoekenden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen. Bekijk hier het volledige artikel en de animatie.

Bron: Harlinger Courant

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op: 

Contact

 

 

Heeft u een NEN 2580 meetrapport nodig?

Wij kunnen dit meetrapport combineren met de opname voor de Energie Index of Energielabel voor zowel woningbouw als utiliteitspanden.

Indien u geen goede tekeningen beschikbaar heeft is het een aantrekkelijke optie om het gebouw dan ook gelijk in 3D te zetten. Door dit te combineren kunnen we deze werkzaamheden in samenwerking met onze partner Tekenplus verrassend interessant aanbieden.

Indien er later een wijziging doorgevoerd moet worden of bijvoorbeeld een splitsing gerealiseerd dient te worden, is dit slechts een snelle en eenvoudige handeling.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op: 

Contact

 

 

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant