Ventilatieberekening volgens de NEN 1087

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet per type/variant van de woning een ventilatieberekening volgens de NEN 1087 worden opgesteld. Hiermee wordt berekend hoeveel ventilatie er minimaal aanwezig moet zijn per verblijfsruimte / -gebied. Dit wordt weergegeven in een ventilatiestromingsschema. Ook wordt gelijktijdig de spuiventilatie berekening gemaakt, hiermee wordt bepaald hoeveel en hoe groot de te openen delen moeten zijn.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Contact

Daglichtberekening volgens de NEN 2057

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet per type/variant van de woning een daglichtberekening volgens de NEN 2057 worden opgesteld. Hiermee wordt aangetoond dat er voldoende daglichtopeningen in de woning aanwezig zijn.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Contact

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning over een energielabel te beschikken. Bijkomend voordeel is dat door het toepassen van (energiezuinige) maatregelen en verbeteringen een wijziging optreedt in het energielabel en de energie-index.

Invent verzorgt deze inspectieopnamen voor woningcorporaties in Noordoost-Nederland en heeft hierin ruime ervaring. Hierbij werken wij nauw samen met onze strategische partner Vabi, die de rekensoftware levert op het gebied van duurzaamheid en comfort.

Aanpak
Om het energielabel te kunnen vaststellen, wordt de inspectie uitgevoerd van de woning. Onze adviseur bekijkt zowel de binnen- als de buitenkant van de woning. Er wordt onder andere gekeken naar:

  • Isolatie
  • Beglazing
  • Verwarming
  • Warmwatervoorziening

Contact
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op dan maken we graag een afspraak om onze aanpak in een persoonlijk gesprek toe te lichten.

Woning met label transparant

Door een eindmeting uit te voeren, kan de gemeten infiltratiewaarde in de praktijk worden getoetst. Deze eindmeting wordt veelal uitgevoerd vlak voor oplevering van een nieuw gebouw.
Het nadeel van alleen een eindmeting uitvoeren is dat, wanneer de infiltratiewaarde niet voldoet, het lastig kan zijn om de oorzaak daarvan bij de bron aan te pakken. Het is ook mogelijk om een tussentijdse meting uit te voeren tijdens het bouwproces, wanneer het gebouw wind- en waterdicht is. Tijdens de tussentijdse meting kan doormiddel van een luchtlekkageonderzoek en het meten van de voorlopige infiltratiewaarde worden beoordeeld of er in het bouwkundig casco zich problemen voordoen met betrekking tot de infiltratie. De afwijking kan op dat moment dan nog bij de bron worden aangepakt, voordat het gebouw verder wordt afgewerkt.

 

Collage blowerdoor
Blowerdoortest, als onderdeel van de luchtdichtheidsmeting

Het voordeel van een tussentijdse meting is dat er tijdig kan worden bijgestuurd tijdens het bouwproces. Het is van belang om te toetsen of nieuwbouw en renovaties aan de wettelijke eisen vanuit het Bouwbesluit voldoen. Wij adviseren om daarom een luchtdichtheidsmeting in een vroeg stadium uit te voeren. U kunt deze meting al uitvoeren tijdens de ruwbouw. In deze fase kunt u nog eenvoudig aanpassingen uitvoeren. Vervolgens kunnen wij voor de oplevering nogmaals een luchtdichtheidsmeting uitvoeren om het uiteindelijke meetresultaat te bepalen.

Luchtdichtheidsmeting XL bij grote gebouwen

Invent heeft voldoende meetapparatuur beschikbaar om ook voor grote gebouwen een luchtdichtheidsmeting uit te voeren. Hierbij worden meerdere ventilatoren gebruikt om grote volumes in één keer te kunnen meten. Aan de hand van het te meten volume en de beoogde infiltratiewaarde kan worden bepaald hoeveel ventilatoren er nodig zijn. Om de drukverdeling in grote gebouwen gelijkmatig te laten verlopen, zullen de ventilatoren over meerdere meetopstellingen door het gebouw worden verdeeld.

 

Om EnergiePrestatie-berekeningen te mogen registreren moet een bedrijf gecertificeerd zijn volgens de BRL-9500. De EnergiePrestatatie moet op verschillende momenten worden vastgesteld. Voor nieuwbouw bij het aanvragen voor een omgevingsvergunning en bij de oplevering. Voor bestaande bouw in het kader van verkoop of verhuur.

Binnen de regelingen voor woningbouw en utiliteitsbouw worden de subdeelgebieden basisopname en detailopname onderscheiden, met daaraan gekoppeld eisen richting de uitvoerende adviseur. 

Situatie nieuwbouw

Vanaf 1 januari 2021 moet de EnergiePrestatie van een nieuwbouw pand (woning/ utiliteit) opgesteld en geregistreerd worden door een gediplomeerd Detailadviseur. De EnergiePrestatie-berekening moet anders dan voorheen opgesteld worden bij zowel de aanvraag bij een omgevingsvergunnning als bij de oplevering. In beide gevallen zullen de resultaten uit de berekening worden geregistreerd bij de overheid. Bij de registratie bij oplevering wordt tevens een energielabel afgegeven.

Aanvraag omgevingsvergunning

De EnergiePrestatie-berekening bij aanvraag omgevingsvergunning wordt opgesteld aan de hand van de beschikbare documenten die op dat moment voor handen zijn. Tevens worden de minimale eisen uit het Bouwbesluit meegenomen, indien gewenst worden hogere eisen doorberekend. 

Dossiervorming tijdens het bouwproces en oplevering

Tijdens de uitvoering dient voldoende bewijsmateriaal van de toegepaste energetische onderdelen in een projectdossier worden verzameld. Op basis van de werkelijke toegepaste maatregelen zal de EnergiePrestatie bij oplevering worden geregistreerd bij RVO, waarbij op dat moment een energielabel door de overheid wordt afgegeven. 

SKW certificering EP-berekeningen
SKW Certificering EP-berekeningen

Gecertificeerd

Alle genoemde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Invent is een gecertificeerd bij SKW certificatie

Combinatie met bouwbesluitberekeningen

De genoemde berekeningen kunnen worden uitgevoerd in combinatie met de overige bouwbesluitberekeningen. Lees hier meer. 

Vragen?

Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op.

Contact

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant