Energielabel winkel, kantoor of andere utiliteitsgebouwen

Energielabel voor utiliteitsgebouwen

Het energielabel is verplicht bij de oplevering, verkoop of verhuur van utiliteitsgebouwen, zoals winkels, kantoren, scholen, horeca, sporthallen en ziekenhuizen.

Energielabel voor utilteitsgebouwen

 

Sinds 1 januari 2015 is het officieel verplicht om het energielabel te overhandigen bij de verhuur, verkoop of oplevering van utiliteitsgebouwen. Dit kan worden gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), en kan u flinke boetes opleveren bij het overtreden van deze regel. Dit alles wordt in werking gezet met het oog op de doelstellingen van 2020.

 

Wat is het energielabel?

Het energielabel laat de energieprestatie van een gebouw zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A++++ (weinig besparingsmogelijkheden) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

Wat als er geen energielabel voor het gebouw aanwezig is?

De overheid controleert of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. Het ontbreken van een energielabel voor utiliteitsgebouwen kan voor de verkoper een boete tot gevolg hebben die kan oplopen tot € 20.250,-.

Energielabel in publieke gebouwen

Het energielabel moet op een voor het publiek zichtbare plek hangen in alle publieke gebouwen groter dan 250 m², mits er voor dat gebouw een energielabel is geregistreerd. Een groot deel van deze gebouwen zijn overheidsgebouwen, maar het gaat ook om verhuurde ruimtes aan particulieren, groter dan 250 m², waar vaak publiek komt bijvoorbeeld een sportschool.

Het energielabel is verplicht voor alle gebouwen, met uitzondering van monumenten, kerken en moskeeën, opslagruimten en gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren en garages). In gebouwen waarvoor speciale toestemming nodig is om binnen te komen hoeft het energielabel niet op een zichtbare plek te hangen. Bijvoorbeeld gebouwen van Defensie en Luchtmacht, gesloten inrichtingen voor de gezondheidszorg en kinderopvanginstellingen.

 

Welke utiliteitsgebouwen moeten een energielabel hebben?Energielabel voor utiliteitsgebouwen

  • Sportgebouwen
  • Winkels (onder andere supermarkten)
  • Gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch)
  • Overheidsgebouwen
  • Horecagebouwen
  • Kantoorgebouwen (zoals banken)
  • Bedrijfsverzamelgebouwen
  • Bijeenkomstgebouwen (zoals schouwburgen)
  • Onderwijsgebouwen

Verplichting energielabel C kantoren 2023

Vanaf 2023 is ieder kantoor in Nederland groter dan 100m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Voldoet men hier niet aan dan mag het kantoor niet meer gebruikt worden. De gemeente handhaaft de verplichting. De verwachting is dat vanaf 2030 minimaal energielabel A gaat gelden. Voor verdere informatie kunt u terecht op: Energielabel C kantoren via RVO.nl

Eén energielabel of meerdere?

Afhankelijk van de gebruiksfunctie en opsplitsing van het pand, kan het voorkomen dat een gebouw wordt voorzien van meerdere energielabels. De regelgeving over energielabel voor utiliteitsgebouwen kan per situatie verschillen. Welke delen labelplichtig zijn kunt u hier vinden.

Vragen over uw situatie of over Energielabel voor utiliteitsgebouwen beantwoorden wij graag

Het aanvragen van een energielabel voor utiliteitsgebouwen

Het aanvragen van een energielabel voor utiliteitsgebouwen gaat anders dan bij reguliere woningen. De eigenaar van het pand ontvangt niet een voorlopig label welke dan kan worden omgezet in een definitief label. Als eigenaar van een utiliteitsgebouw zult u zelf een erkend deskundig bedrijf in moeten schakelen. Dit bedrijf controleert dan het gebouw op een tal van kenmerken. Het bedrijf kan dan het label voor uw utiliteitsgebouw registreren.

Certificering Energielabel voor utiliteitsgebouwen

Invent Advies is gecertificeerd volgens BRL 9500
Klik hier om de leaflet te downloaden.

energielabel voor bedrijfspanden

Invent button scha

 

 

 

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn verplicht om bij verhuur of verkoop van een woning een energielabel te kunnen overleggen. Daarnaast kan er door het toepassen van (energiezuinige) maatregelen en verbeteringen een wijziging optreden in het energielabel en de energie-index. 

Lees meer

Woning met label transparant