De nieuwe methodiek is van toepassing op nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw en utiliteit. De methode vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw, namelijk NEN 7120. NTA 8800 geeft de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2) weer, waarmee de huidige EPC- en EI-indicatoren komen te vervallen. 

NTA 8800 per 1 januari 2021 van kracht

De NTA bevat geen eisen aan de energieprestatie van gebouwen, maar is een bepalingsmethode waarmee wordt vastgesteld of aan de eisen wordt voldaan die worden opgenomen in wet- en regelgeving. Uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) vloeit de verplichting voort dat bouwaanvragen voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de BENG-eisen. De nieuwe methode is onder andere nodig om aan de Europese richtlijn te voldoen. Bron: NEN.nl

Wat wordt de indicator van de NTA 8800?

De methodiek maakt het mogelijk om de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) indicatoren, waar nieuwe gebouwen vanaf 2021 aan moeten voldoen, goed te berekenen. De EPC en de Energie-Index vervallen daarmee en worden vervangen door vier indicatoren, welke tot op heden werden aangeduid met de term BENG 1, 2 en 3, deze worden als volgt aangeduid:

Hier de volgende indicator aan toegevoegd: 

Wat worden de nieuwe labelklassen?

De nieuwe methodiek heeft ook consequenties op de labelklassen. Zoals hieronder is weergegeven zijn de labelklassen nagenoeg gelijk. Alleen zijn er een tweetal labelklassen erbij gekomen. Dit is gedaan om zeer energiezuinige gebouwen te kunnen waarderen. Door onder meer gewijzigde indicatoren (BENG 2) kunnen er wel labelverschuivingen ontstaan. Dit zal per situatie bekeken moeten worden. Momenteel is het al mogelijk om de nieuwe rekenmethodiek toe te passen. Hierdoor krijgt u inzicht in de verschillen die mogelijk kunnen optreden in labelklasse. Echter wij kunnen nog niet labels afmelden onder de nieuwe rekenmethodiek.

Energielabel overzicht - Invent Beilen

Bent u klaar voor de nieuwe rekenmethodiek?

Als gecertificeerd EPA adviseur nemen wij u graag mee in de veranderingen die er aan gaan komen. Wij verzorgen hierover seminars, in kleine groepsverbanden. Hierin geven wij concrete tips hoe u nu al rekening kunt houden in de voorbereiding voor projecten die in 2021 opgeleverd moeten worden.

Lees ook wat de verschillen zijn voor nieuwbouw en verbouw / renovatie projecten.

Interesse?

Wilt u meer informatie ontvangen over de nieuwe rekenmethodiek NTA 8800 neem dan contact met ons op.