De methodiek is van toepassing op nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw en utiliteit. NTA 8800 geeft de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2) weer

NTA 8800 per 1 januari 2021 van kracht

De NTA 8800 bevat geen eisen aan de energieprestatie van gebouwen, maar is een bepalingsmethode waarmee wordt vastgesteld of aan de eisen wordt voldaan die zijn opgenomen in wet- en regelgeving. Uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) vloeit de verplichting voort dat bouwaanvragen voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). De nieuwe methode is onder andere nodig om aan de Europese richtlijn te voldoen. Bron: NEN.nl

EnergiePrestatie voor gebouwen volgens NTA 8800

De methodiek maakt het mogelijk om de BENG-eisen, waar nieuwe gebouwen vanaf 2021 aan moeten voldoen, goed te berekenen. De voormalige EPC en de Energie-Index zijn vervangen door vier indicatoren, namelijk:

Oftewel met deze indicatoren wordt bekeken of de energieprestatie van een gebouw voldoet aan de eisen vanuit het bouwbesluit.

Wat worden de nieuwe labelklassen?

De methodiek heeft ook consequenties op de labelklassen. Zoals hieronder is weergegeven zijn de labelklassen nagenoeg gelijk. In de nieuwe situatie, welke vanaf 2021 van kracht is, zijn er twee labelklassen bij gekomen en is er een onderscheid gemaakt in WWS punten voor kleinere woningen. Dit is gedaan om zeer energiezuinige gebouwen te kunnen waarderen. Door onder meer gewijzigde indicatoren (BENG 2) kunnen er wel labelverschuivingen ontstaan. Dit zal per situatie bekeken moeten worden. 

Nieuwe rekenmethode NTA 8800 energielabel

Labelklassen volgens de rekenmethode NTA 8800

Interesse?

Wilt u meer informatie ontvangen over de rekenmethodiek NTA 8800 neem dan contact met ons op.

Contact

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl