Afdrukken
Categorie: Uncategorised
Hits: 2997

De nieuwe methodiek is van toepassing op nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw en utiliteit. NTA 8800 geeft de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2) weer, waarmee de huidige EPC- en EI-indicatoren komen te vervallen. 

NTA 8800 per 1 januari 2021 van kracht

De NTA 8800 bevat geen eisen aan de energieprestatie van gebouwen, maar is een bepalingsmethode waarmee wordt vastgesteld of aan de eisen wordt voldaan die zijn opgenomen in wet- en regelgeving. Uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) vloeit de verplichting voort dat bouwaanvragen voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). De nieuwe methode is onder andere nodig om aan de Europese richtlijn te voldoen. Bron: NEN.nl

EnergiePrestatie voor gebouwen volgens nieuwe rekenmethodiek

De methodiek maakt het mogelijk om de BENG-eisen, waar nieuwe gebouwen vanaf 2021 aan moeten voldoen, goed te berekenen. De EPC en de Energie-Index vervallen daarmee en worden vervangen door vier indicatoren, namelijk:

Oftewel met deze nieuwe indicatoren wordt bekeken of de energieprestatie van een gebouw voldoet aan de eisen vanuit het bouwbesluit.

Wat worden de nieuwe labelklassen?

De nieuwe methodiek heeft ook consequenties op de labelklassen. Zoals hieronder is weergegeven zijn de labelklassen nagenoeg gelijk. In de nieuwe situatie zijn er twee labelklassen bij gekomen en is er een onderscheid gemaakt in WWS punten voor kleinere woningen. Dit is gedaan om zeer energiezuinige gebouwen te kunnen waarderen. Door onder meer gewijzigde indicatoren (BENG 2) kunnen er wel labelverschuivingen ontstaan. Dit zal per situatie bekeken moeten worden. 

20201221 labelklasses 2

Interesse?

Wilt u meer informatie ontvangen over de nieuwe rekenmethodiek NTA 8800 neem dan contact met ons op. 

 

Contact