Wilt u meer inzicht in de energiebesparende isolatiemaatregelen die u het beste kunt treffen? Dan kan het maatwerkadvies hier een uitkomst in bieden, welke wordt opgesteld door een gecertificeerde energieprestatie-adviseur (EPA). Bijkomend voordeel is dat u met een maatwerkadvies aanspraak maakt op de SEEH subside. Naast eventuele bouwkundige en installatietechnische verbetermogelijkheden, wordt ook ingegaan op onderdelen als kierdichting en een slimme thermostaat. 

Aanpak om te komen tot een maatwerkadvies

Wanneer u een maatwerkadvies wenst dan plant Invent een zogeheten keukentafelgesprek met u in. Een adviseur van Invent komt dan op locatie. In dit gesprek worden de mogelijkheden aan de hand van een checklist met u besproken. In dit gesprek ligt veelal de focus op het bouwkundige gedeelte, omdat hiervoor de SEEH subsidie voor wordt verleend. Ook wordt geïnventariseerd wat reeds is uitgevoerd aan energiebesparende maatregelen om hiermee tot een passend maatwerkadvies te komen. Heeft u uw woning bijvoorbeeld niet geïsoleerd dan adviseren wij om nog niet over te gaan op een warmtepomp. 

Voorafgaand aan het gesprek vragen we, indien aanwezig, de bouwtekening van de woning op. Daarnaast vragen we u om uw energienota inzichtelijk te maken. Met deze informatie gaan we aan de slag en verwerken dit in specifieke software, welke de mogelijke verbeteringen doorrekend. 

Van maatregel tot label

Aan de hand van de verkregen informatie via het keukentafelgesprek en onze software stellen we een rapport. Hierin wordt nauwgezet alle energiebesparende maatregelen verwerkt, tevens kunt u terug lezen welke kosten en besparingen de maatregel met zich mee brengt op. Ook wordt een aanbeveling gedaan, welke maatregelen u dient te treffen om in aanmerking te kunnen komen voor de SEEH subsidie. Wanneer u de maatregelen heeft doorgevoerd dan kunt u een energielabel aanvragen bij Invent. 

20200716 energiebesparing verkleind

Nul op de meter?

Heeft u een vrijstaande woning en wilt u graag nul op de meter, waarbij het netto energiegebruik tot nul wordt gereduceerd, dan wordt specifiek gekeken naar de toepassing en de opbrengst van onder meer zonneboilers en warmtepompen. Ook ontvangt u hierbij advies over het plaatsen van zonnepanelen. Dit maatwerkadvies gaat verder dan het advies dat wij geven ten behoeve van de SEEH subsidie, om energiebesparende isolatiemaatregelen te treffen.

Meer informatie?

Wilt u hierover meer informatie neem dan geheel vrijblijven contact met ons op.

Het is een Nederlandse norm die termen, definities en bepalingsmethoden bevat voor oppervlakten van terreinen, die bestemd zijn voor gebouwen en voor de vloeroppervlakten en inhoud van gebouwen of delen daarvan.

Invent Beilen: Nen 2580 - Digital Twin

Het doel van deze norm is de vergelijkbaarheid van gebouwen te verbeteren. Er wordt gebruik gemaakt van een uniforme bepaling van basisgegevens dat resulteert in vergelijkbare informatie over de verhoudingen tussen hoeveelheden (in m2 en m3) en kosten.
De norm beschrijft diverse soorten oppervlakten en inhouden van gebouwen. De volgende twee normen worden veelal toegepast:

 • Gebruiksoppervlakte (GO)
 • Verhuurbare vloeroppervlakte (VVO, voor utiliteitsbouw)

Nieuwe input voor jaarrekening woningcorporaties

Vanaf 2021 is het volgens het Handboek Marktwaardering 2019 verplicht om de gebruikersoppervlakte van woningen te berekenen op basis van de NEN 2580. 

Er zijn drie methodes, waarmee u uw NEN 2580 op orde kunt krijgen, bekijk onze video:

Digital Twin voor NEN2580

Door het toepassen van Digital Twin via Gebouw Informatie Platform is het mogelijk om eenvoudig en betrouwbare NEN2580 meetrapportages te genereren voor het marktwaardingsproces. Het voordeel van een Digital Twins is dat deze niet verlopen, maar ze zijn ook eenvoudig (zelf) aanpasbaar. Daarnaast worden zowel gebruiksoppervlaktes, meetrapportages als plattegronden automatisch geüpdatet bij een wijzing (ook in norm). Hiermee heeft u jaarlijks eenvoudig nieuwe meetrapportages.

Bent u klaar voor de toekomst?

Digitaliseer uw voorraad met Digital Twins, zoals:

 • Verhuurplattegronden
 • Verdiepingsplattegronden
 • Overige bronmaterialen

Hiermee kunt u eenvoudig schakelen op alle informatie aanvragen. U kunt deze informatie delen met de gehele corporatie via Vabi Vastgoeddata.

Interesse?

Wij maken graag een NEN2580-aanbieding. Neem contact met ons op voor een passend voorstel. Daarnaast verzorgen wij graag een demo, zodat u kunt zien hoe Digital Twins voor u van meerwaarde kan zijn.

Het gebouwinformatieplatform ook wel Vabi Vastgoeddata genoemd, is een intelligent platform voor de opslag en uitwisseling van gebouwinformatie via Digital Twins. De uitwisseling van gebouwinformatie wordt steeds intensiever en er zijn steeds meer partijen bij betrokken. Dit kan ook, omdat gebouwinformatie steeds rijker en betrouwbaarder wordt en omdat de juiste software de uitwisseling van gebouwinformatie gemakkelijk maakt. Al enkele honderdenduizenden Nederlandse gebouwen en appartementen worden beheerd via deze software.

Gebouwdigitalisatie

Stap 1 in het proces naar Gebouw Informatie Management is de gebouwdigitalisatie. Op basis van het voorhanden zijnde bronmateriaal laten wij Digital Twins maken. Een digital twin is een virtuele representatie van het eigenlijke gebouw. Daarin wordt alle gebouwinformatie opgeslagen. Op basis van Digital Twins creëert het systeem desgewenst meteen ook aanvullende informatie en documenten zoals bijvoorbeeld PDF-plattegronden, gebruiksoppervlakte- en NEN2580-rapportages, en hoeveelheidcalculaties.

Verrijking

Na het digitaliseren van de gebouwen helpen we u met het verrijken van de gebouwinformatie door bijvoorbeeld:

 • Toevoegen van extra gebouwelementen en extra gebouwinformatie
 • Uploaden gebouwgerelateerde documenten, zoals inspectiestaten en contracten
 • Uitvoeren van aanvullende inspecties en controles
 • Leggen van connecties met andere bronnen
  (bijv. leveranciers, ERP-systemen of Vabi EPA)

Basisfuncties gebouwinformatieplatform

Met de combinatie van gebouwdigitalisatie, verrijking en Vabi Vastgoeddata kunt u als vastgoedbeheerder ten volle profiteren van de mogelijkheden:

 • digital twins -  zorgen voor het lokaliseren en visualiseren van gebouwinformatie
 • easy search - helpt alle informatie en documenten snel te vinden
 • automatic calculation - geeft direct inzicht in aantallen en hoeveelheden
 • data dashboard - biedt inzicht en overzicht
 • connectivity  - voor het automatisch vullen en delen van datavelden
 • dashboards - voor specifieke rollen binnen de organisatie
 • artificial intelligence - controleert en verrijkt de data
 • reporting tools - inclusief geautomatiseerde NEN2580-rapportages

Advies en begeleiding

Wij helpen u graag verder:

 • advisering & implementatie
 • procesinrichting en -begeleiding
 • inrichten van dashboards per rol in de organisatie
 • verrijking (obv inspecties, offline bronmaterialen, upload van bestaande informatie etc)
 • controles (verouderde informatie bijwerken, ontbrekende informatie aanvullen)
 • rapportages
 • realisatie van datakoppelingen

20200519 gebouwinformatieplatform

Interesse?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij verzorgen desgewenst graag een demo in samenwerking met Vabi. Ook doen wij u graag een introductieaanbieding voor NEN2580. In het In het kader van de NEN2580-meetrapportages die voor veel van onze klanten gemaakt moeten worden, hebben we een aantrekklijke aanbieding:

 • NEN2580-meetrapportage
 • Digital twin
 • PDF-verhuurplattegrond

Met andere woorden: u kunt zonder grote extra investeringen in één keer de stap zetten naar Gebouw Informatie Management via Digital Twins.

De nieuwe methodiek is van toepassing op nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw en utiliteit. De methode vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw, namelijk NEN 7120. NTA 8800 geeft de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2) weer, waarmee de huidige EPC- en EI-indicatoren komen te vervallen. 

NTA 8800 per 1 januari 2021 van kracht

De NTA bevat geen eisen aan de energieprestatie van gebouwen, maar is een bepalingsmethode waarmee wordt vastgesteld of aan de eisen wordt voldaan die worden opgenomen in wet- en regelgeving. Uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) vloeit de verplichting voort dat bouwaanvragen voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de BENG-eisen. De nieuwe methode is onder andere nodig om aan de Europese richtlijn te voldoen. Bron: NEN.nl

Wat wordt de indicator van de NTA 8800?

De methodiek maakt het mogelijk om de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) indicatoren, waar nieuwe gebouwen vanaf 2021 aan moeten voldoen, goed te berekenen. De EPC en de Energie-Index vervallen daarmee en worden vervangen door vier indicatoren, welke tot op heden werden aangeduid met de term BENG 1, 2 en 3, deze worden als volgt aangeduid:

Hier de volgende indicator aan toegevoegd: 

Wat worden de nieuwe labelklassen?

De nieuwe methodiek heeft ook consequenties op de labelklassen. Zoals hieronder is weergegeven zijn de labelklassen nagenoeg gelijk. Alleen zijn er een tweetal labelklassen erbij gekomen. Dit is gedaan om zeer energiezuinige gebouwen te kunnen waarderen. Door onder meer gewijzigde indicatoren (BENG 2) kunnen er wel labelverschuivingen ontstaan. Dit zal per situatie bekeken moeten worden. Momenteel is het al mogelijk om de nieuwe rekenmethodiek toe te passen. Hierdoor krijgt u inzicht in de verschillen die mogelijk kunnen optreden in labelklasse. Echter wij kunnen nog niet labels afmelden onder de nieuwe rekenmethodiek.

Energielabel overzicht - Invent Beilen

Bent u klaar voor de nieuwe rekenmethodiek?

Als gecertificeerd EPA adviseur nemen wij u graag mee in de veranderingen die er aan gaan komen. Wij verzorgen hierover seminars, in kleine groepsverbanden. Hierin geven wij concrete tips hoe u nu al rekening kunt houden in de voorbereiding voor projecten die in 2021 opgeleverd moeten worden.

Lees ook wat de verschillen zijn voor nieuwbouw en verbouw / renovatie projecten.

Interesse?

Wilt u meer informatie ontvangen over de nieuwe rekenmethodiek NTA 8800 neem dan contact met ons op. 

 

De sleutel voor Gebouw Informatie Management is Digital Twins, dit heeft de afgelopen tijd gezorgd voor een enorme versnelling in Gebouw Informatie Management. Een Digital Twin is een virtuele 3D-representatie van een gebouw, waarin alle gebouwinformatie en -documentatie wordt opgeslagen.

IT-reuzen zoals Microsoft en IBM investeren miljarden in Digital Twins. Het Nederlandse Vabi is door Microsoft geselecteerd als partner op dit gebied. Vabi digitaliseerde al enkele honderdduizenden gebouwen en appartementen. Met hun online softwareplatform Vabi Vastgoeddata ontsluiten ze gebouwinformatie voor vastgoedbeheerders en -eigenaren. Een revolutionair nieuwe benadering die het leven van vastgoedbeheerders een stuk prettiger maakt.

Hoe werkt het?

Vabi selecteerde alle elementen die relevant zijn voor vastgoedbeheer en maakte daar een slim datamodel van. Dit datamodel staat in verbinding met de digital twin. Een zeer gebruiksvriendelijke interface helpt de gebruiker om alle informatie en documenten te beheren en te delen. Lees hier meer informatie over Gebouw Informatie Management.

20200519 collage digital twins
Foto: linksboven - rijtjeswoning binnenkant | rechtsboven - appartement binnenkant | onderin - rijtjeswoning

Nu toegankelijk voor iedereen door lage kostprijs

Vabi bedacht een manier om zowel de kostprijs te verlagen als de ‘modelleertijd’ enorm te verkleinen. De prijs is nu op een niveau gekomen waar vastgoedbeheerders eerder alleen van konden dromen.
Maarten Hoenen, CTO van Vabi zegt dat zijn ultieme doel is dat de kostprijs van digital twins zo laag wordt dat ze onderdeel kunnen worden van de softwarelicentie.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij verzorgen desgewenst graag een demo in samenwerking met Vabi. Ook doen wij u graag een introductieaanbieding voor NEN2580. In het In het kader van de NEN2580-meetrapportages die voor veel van onze klanten gemaakt moeten worden, hebben we een aantrekklijke aanbieding:

 • NEN2580-meetrapportage
 • Digital twin
 • PDF-verhuurplattegrond

Met andere woorden: u kunt zonder grote extra investeringen in één keer de stap zetten naar Gebouw Informatie Management via Digital Twins.

 

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant