Het is een Nederlandse norm die termen, definities en bepalingsmethoden bevat voor oppervlakten van terreinen, die bestemd zijn voor gebouwen en voor de vloeroppervlakten en inhoud van gebouwen of delen daarvan.

Invent Beilen: Nen 2580 - Digital Twin

Het doel van deze norm is de vergelijkbaarheid van gebouwen te verbeteren. Er wordt gebruik gemaakt van een uniforme bepaling van basisgegevens dat resulteert in vergelijkbare informatie over de verhoudingen tussen hoeveelheden (in m2 en m3) en kosten.
De norm beschrijft diverse soorten oppervlakten en inhouden van gebouwen. De volgende twee normen worden veelal toegepast:

  • Gebruiksoppervlakte (GO)
  • Verhuurbare vloeroppervlakte (VVO, voor utiliteitsbouw)

Nieuwe input voor jaarrekening woningcorporaties

Vanaf 2021 is het volgens het Handboek Marktwaardering 2019 verplicht om de gebruikersoppervlakte van woningen te berekenen op basis van de NEN 2580. De deadline voor Woningcorporaties is 31 december 2021.

 

Er zijn drie methodes, waarmee u uw NEN 2580 op orde kunt krijgen, bekijk onze video:

Digital Twin voor NEN2580

Door het toepassen van Digital Twin via Gebouw Informatie Platform is het mogelijk om eenvoudig en betrouwbare NEN2580 meetrapportages te genereren voor het marktwaardingsproces. Het voordeel van een Digital Twins is dat deze niet verlopen, maar ze zijn ook eenvoudig (zelf) aanpasbaar. Daarnaast worden zowel gebruiksoppervlaktes, meetrapportages als plattegronden automatisch geüpdatet bij een wijzing (ook in norm). Hiermee heeft u jaarlijks eenvoudig nieuwe meetrapportages.

Bent u klaar voor de toekomst?

Digitaliseer uw voorraad met Digital Twins, zoals:

  • Verhuurplattegronden
  • Verdiepingsplattegronden
  • Overige bronmaterialen

Hiermee kunt u eenvoudig schakelen op alle informatie aanvragen. U kunt deze informatie delen met de gehele corporatie via Vabi Vastgoeddata.

Interesse?

Wij maken graag een NEN2580-aanbieding. Neem contact met ons op voor een passend voorstel. Daarnaast verzorgen wij graag een demo, zodat u kunt zien hoe Digital Twins voor u van meerwaarde kan zijn.

Contact