Gebouw optimalisatie

De gebouw optimalisatie is een gebouwanalyse welke het aanbod (het gebouw met techniek) en de vraag (gebruik van gebouw) bij elkaar brengt. Alle optredende energiestromen die in een gebouw aanwezig zijn worden in beeld gebracht. Daarnaast wordt ook het comfort geanalyseerd. Na het verzamelen van de feiten wordt gestart met de optimalisatie. De optimalisatie heeft als doel het energieverbruik en ziekteverzuim door klimataanpassingen in het gebouw te verminderen en het comfort te verhogen.

Door het gebouw in 3D te moduleren en te simuleren kunnen maatregelen worden doorgerekend en vergeleken zonder direct in materiaal te moeten investeren. Eerst theoretisch optimaliseren voordat er daadwerkelijk gehandeld wordt.

Prestaties kunnen door inzet van simulatie worden bepaald en gecontroleerd in de praktijk. Prestatieafspraken zijn eenvoudiger te onderbouwen.

Energie-inspectie

Verzamelen van gebouwgegevens; de feiten van de huidige situatie in beeld brengen.

Energieadvies

Op basis van de verzamelde feiten een eenvoudig advies uitgeven met globale besparingsmogelijkheden.

Gebouw optimalisatie

Energieadvies plus

In dit advies worden de besparingsmogelijkheden onderbouwd met berekeningen.

Monitoring en analyse

Dit kan ingezet worden direct na de Energie-inspectie. Door het energieverbruik (elektra en gas) op hoofdmeter niveau te monitoren, krijgt men een goed beeld van wat er gebeurd. In de gebouwsimulatie kan het werkelijk gebruik gefit worden met het theoretisch berekende verbruik (gebouwgebonden- en gebruikersenergie). Tevens kan men na het doorvoeren van maatregelen zien of dit het beoogde effect heeft.

Gebouwsimulatie

Het gebouw wordt in een eenvoudig 3D model gemoduleerd. Door gebouw, techniek en gebruik samen te brengen kan men de huidige situatie nabootsen. Belangrijker nog: wij kunnen voorgestelde maatregelen in theorie simuleren en beoordelen welke effecten dit heeft op het energieverbruik en comfort.

Doorvoeren maatregelen

Wij bieden ondersteuning in selectie van uitvoerende partijen en het juist omschrijven van de werkzaamheden. Tijdens uitvoering kunnen wij u met onze technische kennis en praktijkcontroles bij staan.

Meer informatie

Meer informatie over gebouw optimalisatie, of benieuwd naar de mogelijkheden voor uw pand? Neem hiervoor contact met ons op

 

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541045 
WhatsApp: 06-83808465
of e-mail: info@invent.nl