Om aan te tonen dat een gebouw voldoet aan de eisen, welke zijn gesteld in het Bouwbesluit, moeten bij een vergunningaanvraag diverse berekeningen worden weerlegd. Wij kunnen u ondersteunen met het opstellen van de volgende berekeningen: