Energiebewustwording betekent een gedrags- en motivatieverandering waarvan het succes alleen blijvend is door structurele aandacht voor het onderwerp. Energiebewustzijn moet van blijvende aard zijn. Goede kennis van de organisatie en duidelijkheid over wie, in welke fase, op welke wijze invloed heeft op de duurzaamheid van het energieverbruik, is hierbij essentieel om effectief campagne te kunnen voeren.' Vooraf moet duidelijk zijn wat het einddoel en de aanpak van de campagne zal zijn. Gaat het alleen om bewustwording of ook om daadwerkelijke besparingen? Door het monitoren van het energieverbruik worden de uiteindelijke resultaten inzichtelijk gemaakt.

Invent kan u ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van een dergelijk traject.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541045 
WhatsApp: 06-83808465
of e-mail: info@invent.nl