Berekening vastgesteld volgens NTA 8800

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet per constructie de Rc of U-waarde bepaald worden opgesteld. Deze waarden worden volgens de NTA 8800 bepaald. Deze methodiek is van toepassing op nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw en utiliteit. NTA 8800 geeft de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2) weer.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Contact

Oppervlakteberekening volgens NEN2580

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet per type/variant van de woning een oppervlakteberekening volgens de NEN 2580 worden opgesteld. Het is per 1 januari 2021 verplicht om de oppervlakteberekening op te stellen volgens de NEN 2580. Hiermee wordt de gebruiksoppervlakte en verblijfsgebieden berekend. Tevens is deze berekening de basis voor de daglicht en ventilatieberekening.

Wat is de NEN2580?

Het is een Nederlandse norm die definities, termen en bepalingsmethoden bevat voor oppervlakten van terreinen, die bestemd zijn voor gebouwen en voor de vloeroppervlakten en inhoud van gebouwen of delen daarvan. De norm beschrijft diverse soorten oppervlakten en inhouden van gebouwen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Contact

Daglichtberekening volgens de NEN 2057

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet per type/variant van de woning een daglichtberekening volgens de NEN 2057 worden opgesteld. Hiermee wordt aangetoond dat er voldoende daglichtopeningen in de woning aanwezig zijn.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Contact

Ventilatieberekening volgens de NEN 1087

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet per type/variant van de woning een ventilatieberekening volgens de NEN 1087 worden opgesteld. Hiermee wordt berekend hoeveel ventilatie er minimaal aanwezig moet zijn per verblijfsruimte / -gebied. Dit wordt weergegeven in een ventilatiestromingsschema. Ook wordt gelijktijdig de spuiventilatie berekening gemaakt, hiermee wordt bepaald hoeveel en hoe groot de te openen delen moeten zijn.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Contact

Door een eindmeting uit te voeren, kan de gemeten infiltratiewaarde in de praktijk worden getoetst. Deze eindmeting wordt veelal uitgevoerd vlak voor oplevering van een nieuw gebouw.
Het nadeel van alleen een eindmeting uitvoeren is dat, wanneer de infiltratiewaarde niet voldoet, het lastig kan zijn om de oorzaak daarvan bij de bron aan te pakken. Het is ook mogelijk om een tussentijdse meting uit te voeren tijdens het bouwproces, wanneer het gebouw wind- en waterdicht is. Tijdens de tussentijdse meting kan doormiddel van een luchtlekkageonderzoek en het meten van de voorlopige infiltratiewaarde worden beoordeeld of er in het bouwkundig casco zich problemen voordoen met betrekking tot de infiltratie. De afwijking kan op dat moment dan nog bij de bron worden aangepakt, voordat het gebouw verder wordt afgewerkt.

 

Collage blowerdoor
Blowerdoortest, als onderdeel van de luchtdichtheidsmeting

Het voordeel van een tussentijdse meting is dat er tijdig kan worden bijgestuurd tijdens het bouwproces. Het is van belang om te toetsen of nieuwbouw en renovaties aan de wettelijke eisen vanuit het Bouwbesluit voldoen. Wij adviseren om daarom een luchtdichtheidsmeting in een vroeg stadium uit te voeren. U kunt deze meting al uitvoeren tijdens de ruwbouw. In deze fase kunt u nog eenvoudig aanpassingen uitvoeren. Vervolgens kunnen wij voor de oplevering nogmaals een luchtdichtheidsmeting uitvoeren om het uiteindelijke meetresultaat te bepalen.

Luchtdichtheidsmeting XL bij grote gebouwen

Invent heeft voldoende meetapparatuur beschikbaar om ook voor grote gebouwen een luchtdichtheidsmeting uit te voeren. Hierbij worden meerdere ventilatoren gebruikt om grote volumes in één keer te kunnen meten. Aan de hand van het te meten volume en de beoogde infiltratiewaarde kan worden bepaald hoeveel ventilatoren er nodig zijn. Om de drukverdeling in grote gebouwen gelijkmatig te laten verlopen, zullen de ventilatoren over meerdere meetopstellingen door het gebouw worden verdeeld.

 

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant