Met onze geavanceerde software kunnen wij voor u de te verwachten energienota, na het treffen van de energiebesparende maatregelen, nauwkeurig simuleren. Met deze kennis blijft u als opdrachtgever degene die de beslissingen neemt over de te treffen maatregelen en voorkomt u dat u contracten aangaat die financieel uiteindelijk toch niet goed blijken uit te pakken.