Ventilatieprestatiekeuring certificaat

Meeste ventilatiesystemen werken niet optimaal

In te veel nieuwbouwwoningen doet het ventilatiesysteem niet wat het moet doen. Dat komt doordat installateurs, aannemers en bewoners een andere taal spreken. Op de lange weg tussen ontwerp en gebruik doen zich veel miscommunicatie, onwetendheid en onvolkomenheden voor. Het resultaat is comfortverlies en een slechte luchtkwaliteit.

20150707keukentafelgesprek

aashutterstock

 Wat is een Ventilatie Prestatie Keuring

Een Ventilatie Prestatie Keuring (VPK) is een methode om zekerheid te krijgen of uw ventilatie-installatie op een goede manier ontworpen en geïnstalleerd is.

In de praktijk worden er nog regelmatig fouten gemaakt in het ontwerp en de installatie van een ventilatiesysteem. Bovendien wordt onvoldoende voorgelicht over een juist gebruik en onderhoud, met als gevolg een ongezond binnenklimaat.

De voordelen van een Ventilatie Prestatie Keuring

  • Door uw ventilatiesysteem te controleren op een juiste werking kan een gezonde en comfortabele leefomgeving worden gewaarborgd in uw woning.
  • Met een Ventilatie Prestatie Keuring heeft u de zekerheid dat uw ventilatievoorziening goed is in uw huis, hierdoor heeft u frisse lucht en een comfortabele woning.
  • U krijgt een kwalitatief beter ventilatiesysteem in uw woning.

Invent Advies

De Ventilatie Prestatie Keuring wordt uitgevoerd door Invent. Invent is sinds 1999 hét adviesbureau voor energiezuinig bouwen en verbouwen. Zowel voor woningen als utiliteitsgebouwen, bestaand en nieuwbouw. Eén van onze specialismen is het keuren van ventilatie systemen.

Hoe gaat de Ventilatie Prestatie Keuring in zijn werk?

Invent kan als extern adviesbureau controleren of er conform het ontwerp is geïnstalleerd, of de beoogde prestaties daadwerkelijk gehaald worden en of het ontwerp voldoet aan het Bouwbesluit.

Het is van groot belang dat uw woning goed wordt geventileerd. Om dit te kunnen  waarborgen kunnen wij uw ventilatiesysteem toetsen op: 

  • Ventilatiecapaciteit (theorie en praktijk)
  • Energieverbruik
  • Regeling
  • Geluid
  • Onderhoudsmogelijkheden
  • Gebruikersinformatie

Verklaring VPK K52840 04

Uitkomsten keuring

De uitkomsten vatten wij samen in een rapportage en indien de installatie voldoet aan het Ventilatie Prestatie Keur, wordt deze voorzien van de goedkeuringssticker. Hiermee heeft u het bewijs dat alle randvoorwaarden voor de gebruiker getoetst zijn op juistheid én of de gebruiker voldoende is geïnformeerd over het gebruik van de installatie.

Certificering Ventilatie Prestatie Keur

Invent is gecertificeerd volgens BRL 8010, Ventilatie Prestatie Keur, met deze methode wordt het ventilatiesysteem getoetst op juistheid van: Ventilatiecapaciteit, Energieverbruik, Regeling, Geluid, Onderhoud en gebruikersinformatie.

Neem vrijblijvend contact op

Ook een Ventilatie Prestatie Keuring voor uw woning? Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs en wij vertellen u graag meer.

2

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn verplicht om bij verhuur of verkoop van een woning een energielabel te kunnen overleggen. Daarnaast kan er door het toepassen van (energiezuinige) maatregelen en verbeteringen een wijziging optreden in het energielabel en de energie-index. 

Lees meer

Woning met label transparant