Afdrukken
Categorie: Woning & gebouw optimalisatie
Hits: 8369

Een luchtdichtheidsmeting is een meting waarbij de luchtdoorlatendheid van een gebouw wordt gemeten middels een blowerdoortest. Deze meting wordt zowel op overdruk als onderdruk uitgevoerd. Het meetresultaat wordt uitgedrukt in een infiltratiewaarde welke kan worden getoetst aan het bouwbesluit of een ontwerpberekening.

Voor nieuwbouw wordt deze luchtdichtheid verwerkt in de EPG-berekening bij de bouwaanvraag en noemt men het de infiltratiewaarde of qv10 waarde.

Wanneer de luchtdoorlatendheid van een gebouw te hoog is heeft dit negatieve gevolgen voor het energieverbruik, comfort en kan dit mogelijk bouwfysische problemen opleveren.

luchtdichtheidsmeting luchtdichtheidsmeting

 
Door een luchtdichtheidsmeting of blowerdoortest uit te voeren in uw bestaande of nieuwe gebouw zijn luchtlekkages door kieren en naden in de buitenschil eenvoudig op te sporen. Met behulp van een zogenaamde BlowerDoor kunnen wij het gebouw op druk zetten en luchtlekkages zichtbaar maken door artificiële rook of thermografie toe te passen en dit op foto vast te leggen in een rapport. Hierdoor kunnen er doelgericht verbeteringen worden toegepast. Een betere luchtdichtheid van uw gebouw zal energiebesparing en een verhoogd comfort opleveren.

Luchtdichtheidsmetingen kunnen in allerlei soorten gebouwen en voor verschillende doeleinden worden uitgevoerd:

Luchtdichtheidsmetingen worden uitgevoerd conform NEN 2686 / NEN-EN 13829 en de vervangende norm NEN-EN-ISO 9972.

Ook hanteren wij de SKH beoordelingsgrondslag 13-01 (SKH-BGS13-01). Invent is betrokken bij het opstellen en het bijhouden van dit document. Deze beoordelingsgrondslag is door enkele meettechnici samen met SKH opgesteld om te waarborgen dat luchtdichtheidsmetingen eenduidig worden uitgevoerd.

Invent is lid van de branchevereniging NBvL (Nederlandse Branche voor Luchtdichtheidsmetingen)

NBvL Invent

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Contact