WE DOEN WAT WE ZEGGEN IS UW HUIS ENERGIEZUINIG? Advies voor energiezuinig bouwen en verbouwen

WE DOEN WAT WE ZEGGEN

Voorkomen van verspilling in welke vorm dan ook, met als doel: een energieneutrale leefomgeving. Niet louter theoretische benaderingen maar vooral praktijkgericht, dat is Invent!
Lees meer

IS UW HUIS ENERGIEZUINIG?

Doe de check op de website van energielabelatlas!
Lees meer

Advies voor energiezuinig bouwen en verbouwen

Invent staat voor innovatie en kwaliteit. Dit wordt zichtbaar in de unieke eigenschappen die Invent biedt.
Lees meer

Actueel

Vacature: Epa -W en Epa-U Adviseurs

Epa -W en Epa-u Adviseurs Wij zoeken Epa-w en Epa-u adviseurs voor het werkgebied: Noord Nederland! Lees meer....

Naast verplichte energiebesparende maatregelen ook informatieplicht van kra…

Naast verplichte energiebesparende maatregelen ook informatieplicht van kracht.

Heeft u een bedrijf of instelling die valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer? Dan heeft u een verplichting om energie te besparen. In 2019 komt daar een informatieplicht bij. Lees meer....

Als paddenstoelen uit de grond

Energiezuinige woningen - Invent

De nieuwe woningen van Plan Zuid fase 2 schieten als paddenstoelen uit de grond. Het gaat om 60 woningen en 50 appartementen. De eerste woningen worden aan het eind van het jaar opgeleverd; de laatste naar verwachting eind voorjaar 2019. Lees meer....

Provinciehuis Drenthe energieneutraal

Invent heeft samen met Epro Consult uit Leeuwarden in opdracht van de provincie Drenthe onderzocht of en hoe het provinciehuis energieneutraal kan worden. Lees meer....

Cleancampagne: Tijd voor een kick-off

Clean Campagne Inschrijven

De eerste aanmeldingen zijn binnen, de startgesprekken gevoerd. Hoog tijd om ook de rest van Groningen te betrekken in de Cleancampagne. Lees meer....

Nieuwe Regeling Vermindering Verhuurdersheffing Verduurzaming (RVV Verduurz…

Graag willen wij u wijzen op de nieuwe Regeling Vermindering Verhuurdersheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming). Deze regeling volgt de Stimulatie energieprestatie huursector (STEP) op. Regeling op hoofdlijnen: Lees meer....

Verplichte NEN 2580 oppervlaktebepaling uitgesteld tot 2021

NEN 2580 uitgesteld - Invent

De verplichting om de oppervlaktebepaling van elke woning volgens de NEN 2580 meetinstructie aan te leveren, wordt uitgesteld naar verslagjaar 2021. Lees meer....

Opname Energielabel

Woningcorporaties zijn verplicht om bij verhuur of verkoop van een woning een energielabel te kunnen overleggen. Daarnaast kan er door het toepassen van (energiezuinige) maatregelen en verbeteringen een wijziging optreden in het energielabel en de energie-index.  Lees meer....

RVO bereidt zich voor op nieuwe Regeling Vermindering Verhuurdersheffing (R…

RVO - heffingsvermindering regeling huursector

Naar verwachting komt er een nieuwe heffingsvermindering regeling ten behoeve van de huursector voor het verduurzaming van huurwoningen. Lees meer....

Invent als adviseur verbonden aan de CleanCampagne

Invent heeft zich als adviseur verbonden aan de CleanCampagne. Lees meer....

Invent gaat samenwerking aan met Bedrijfsenergieaudits.nl

Bedrijfsenergieautdits - Invent

Invent werkt samen met meerdere energieadviesbureaus om zo advies op maat te kunnen bieden voor verschillende soorten bedrijven en organisaties. Lees meer....

Salderingsregeling zonnepanelen wordt vervangen door terugleversubsidie

Salderingsregeling zonnepanelen wordt vervangen door terugleversubsidie - Invent

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen wordt door een terugleversubsidie, de terugverdientijd blijft daarbij circa 7 jaar. Lees meer....

Een kijkje in toekomstig Plan Zuid

De Bouwvereniging gaat binnenkort aan de slag met de nieuwbouw van 110 woningen in Plan Zuid. Naast de 110 woningen van ‘fase 2’ in Plan Zuid, is sinds december vorig jaar begonnen met 38 levensloopbestendige en nul-op-de-meter-woningen in Oosterpark. Lees meer....

Extra subsidie en verlengde uitvoeringstermijn voor VVE’s bij energiebespar…

Verenigingen van Eigenaren (VvE's) komen in aanmerking voor de Subsidie energiebesparing eigen huis. Onder een 'vereniging' wordt verstaan een Vereniging van Eigenaren, wooncoöperatie (dus geen woningcorporatie) of een woonvereniging. Lees meer....

Vacature: Energieneutraal comfortabel en gezond bouwen ook jouw passie?

Advies in energieneutraal, comfortabel en gezond bouwen en verbouwen ook jouw passie? Lees meer....

Vacature: Jong talent!

Vacature jong talent

Wij zoeken jong talent! Wil jij je ontwikkelen in het verduurzamen van de gebouwde omgeving? Lees meer....

Nieuwe bepalingsmethode EPG en EPA in de maak

Onze partner VABI maakt melding van: Nieuwe bepalingsmethode EPG en EPA in de maak   Lees meer....

Feestelijke opening pionierswoning

1 feb 2018, Almere OPGELEVERD! Na een zeer intensieve periode van bouwvoorbereiding en uitvoering is het dan eindelijk zo ver, vorige week is de Pionierswoning bouwkundig opgeleverd. De eerste bewoonbare WikiHouse in Nederland! Kortom het is tijd voor een opleverfeestje :-) Deze vindt... Lees meer....

Erkende maatregelen voor energiebesparing per 1 januari 2018 van kracht

Erkende maatregelen voor energiebesparing voor nieuwe bedrijfstakken treden vanaf 1 januari 2018 formeel in werking.  Deze erkende maatregelen voor energiebesparing zijn in nauw overleg met de betrokken brancheorganisaties, vertegenwoordigers van het bevoegd gezag en koepelorganisaties tot stand gekomen. Lees meer....

Ontwikkeling nieuwe toets Energieprestatie Gebouwen

Van EPC en Ei naar kWh/m2 Op dit moment wordt er door diverse partijen gewerkt aan de ontwikkeling van een “nieuwe” nationale bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. De bepalingsmethode wordt vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak, NTA 8800. De ontwikkeling... Lees meer....

Youtube Video

Energielabel

Energielabel koopwoning en bedrijven

woning into

Lees meer...

Energielabel Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn verplicht om bij verhuur of verkoop van een woning een energielabel te kunnen overleggen. Daarnaast kan er door het toepassen van (energiezuinige) maatregelen en verbeteringen een wijziging optreden in het energielabel en de energie-index. 

Lees meer

Woning met label transparant