Het maatschappelijk verantwoord werken en denken zit ons van nature in de genen. Het MVO- programma is verweven met de bedrijfsvisie en duurzaamheid, waarbij de onderdelen dikwijls door elkaar heen lopen. Een voorbeeld is de inspanning die Invent in het samenwerkingsverband “Energiebesparing Noord-Nederland (ENN)” verricht. Met als doel om collectieven op te zetten voor particulieren en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk maatregelen te treffen om energie te besparen bij de eigen woning- of verenigingsgebouw.

Naast de onderdelen waarbij MVO in de bedrijfsvoering geïntegreerd is, zet Invent zich ook in voor tal van maatschappelijke ondersteuning van voornamelijk kleinschalige projecten. Invent is onder andere hoofdsponsor van HHCombi.

20141125 hhcombi azc 

Biologische producten

Verder wordt binnen ons bedrijf alleen Fair trade koffie en thee van Celsusdrinks geschonken en worden er zoveel mogelijk biologische producten gebruikt. Over alle keuzes wordt bewust nagedacht.

Invent als Technisch Specialist betrokken bij de Energy Challenges Drenthe

Energy Challenges laat leerlingen van 10 tot 16 jaar kennismaken met energie. Energy Challenges is een wedstrijd tussen scholen, maar vooral een enthousiasmerend project waarbij leerlingen, ondersteund door monitoring, een energiecampagne bedenken en uitvoeren op school. Hierdoor leren de leerlingen veel over energie en wordt bij hen, én in hun omgeving, energiebewustzijn ontwikkeld.

28 deelnemende Drentse scholen

In totaal doen er in Drenthe 28 scholen mee, waarvan 25 basisscholen en drie scholen uit het Voortgezet onderwijs (onderbouw). In totaal zijn dat circa 750 deelnemers die Energizers worden genoemd.

Invent als Technisch Specialist

De scholen worden tijdens de Energy Challenges ondersteund door de Technisch Specialist van Invent. De ondersteuning richt zich hierbij op energiemonitoring, een bouwfysisch- en installatietechnisch onderzoek met als doel de scholen te kunnen adviseren en de effecten van de acties van de leerlingen te kunnen meten.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door stagiaires op zowel HBO- als MBO niveau. De HBO stagiaires hebben naast een inhoudelijke inbreng, ook de taak van begeleiding van MBO stagiaires bij het uitvoeren van gegevensinventarisaties, onder supervisie van de Technisch Specialist van Invent.

Informatie?

Voor meer informatie over de Energy Challenges klik hier. Eveneens kunt u meer informatie vinden op de website van de Energy Challenges of neem contact met ons op.

Participatie project 1miljoenwatt

Invent heeft tevens met 10 zonnepanelen gepartcipeerd in het project 1miljoenwatt. Stichting 1miljoenwatt biedt hiermee de mogelijkheid om zonnepanelen in een grootschalig zonne-energieproject te kopen. Door zonnepanelen samen met anderen op het dak van het voetbal Stadion Euroborg Groningen neer te leggen, zijn de voordelen van zonne-energie voor iedereen beschikbaar. Naast dit project particpeert Invent eveneens met 10 panelen in het energieneutraal maken van het stadion van Achilles 1894 in Assen.

Duurzame mobiliteit

Ook op het aspect 'mobiliteit' gaat Invent met de tijd mee. Zo zijn er momenteel vier laadpunten voor elektrische auto’s in gebruik die tevens zijn opengesteld voor publiekelijk gebruik. Op dit moment heeft Invent drie volledig elektrische auto’s in gebruik.

20140122Inventplaadpaal

Milieubarometer

Om de milieuprestatie, de CO2- footprint en bijbehorende kosten inzichtelijk te maken, maakt Invent gebruik van de online Milieubarometer. Dit is een online tool waarin gegevens over energie, water, afval, emissies, transport en papierverbruik worden ingevuld.

Een van de belangrijkste functies van de Milieubarometer is het genereren van grafieken. De Milieubarometer laat zien:

  • welke bedrijfsactiviteiten de grootste milieu-impact hebben;
  • waar de prioriteiten van Invent liggen op het gebied van milieu.

De CO2-meter en de kostengrafiek laten zien:

  • waar Invent het meest kan besparen op CO2-uitstoot en in financieel inzicht.

In de Milieubarometer worden kengetallen benoemd. Kengetallen geven Invent extra grip om te sturen op verbetering. In de Milieubarometer is een groot aantal indicatoren beschikbaar. De kengetallen die relevant zijn voor Invent zijn daarin opgenomen. De Milieubarometer biedt tevens de mogelijkheid om een benchmark te genereren waarmee Invent zich kan vergelijken met het branchegemiddelde.

MVO-balans

Om praktische MVO-doelen te formuleren en de vorderingen daarin te meten en zichtbaar te maken, maakt Invent gebruik van een praktische online tool. In een overzicht worden de scores op gebied van milieu, medewerkers en maatschappij samengevat. Met deze MVO-balanskaart kunnen wij doelgericht communiceren en verslagleggen over MVO. De MVO-balans ondersteunt ons bij het stellen van kwantitatieve doelen op het gebied van milieu, medewerkers en maatschappij. Hierin leggen we vast wat we over twee tot vier jaar bereikt willen hebben. MVO wordt hierdoor onderdeel van de bedrijfsstrategie.

20140214MVO balans

Onze medewerkers

De medewerkers van Invent zijn en blijven nog altijd het belangrijkste ‘kapitaal’. Veel wordt daarom geïnvesteerd in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers, omdat ons succes afhankelijk is van hun inzet en competenties. Invent biedt een werkomgeving waar collega’s elkaar respecteren.

Invent stelt kwaliteit en integere bedrijfsvoering centraal. Van haar medewerkers wordt verwacht dat zij zich houden aan de kernwaarden en de fundamentele beginselen:

  • integriteit;
  • objectiviteit;
  • deskundigheid;
  • zorgvuldigheid;
  • vertrouwelijkheid;
  • professionele houding.

Bij alles wat we doen worden de belangen van onze opdrachtgevers in het oog gehouden. Gezien de voortdurende veranderingen binnen onze branche is het van groot belang dat alle medewerkers binnen Invent zich blijven ontwikkelen. Het is op de lange termijn noodzakelijk dat wij ons richten op de juiste personen in kwalitatieve en kwantitatieve zin.

 

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541045 
WhatsApp: 06-83808465
of e-mail: info@invent.nl