WE DOEN WAT WE ZEGGEN IS UW HUIS ENERGIEZUINIG? Advies voor energiezuinig bouwen en verbouwen

WE DOEN WAT WE ZEGGEN

Voorkomen van verspilling in welke vorm dan ook, met als doel: een energieneutrale leefomgeving. Niet louter theoretische benaderingen maar vooral praktijkgericht, dat is Invent!
Lees meer

IS UW HUIS ENERGIEZUINIG?

Doe de check op de website van energielabelatlas!
Lees meer

Advies voor energiezuinig bouwen en verbouwen

Invent staat voor innovatie en kwaliteit. Dit wordt zichtbaar in de unieke eigenschappen die Invent biedt.
Lees meer

Actueel

Vacature: Epa -W en Epa-U Adviseurs

Epa -W en Epa-u Adviseurs Wij zoeken Epa-w en Epa-u adviseurs voor het werkgebied: Noord Nederland! Lees meer....

Fiscaal voordeel voor bedrijven die verspilling grondstoffen tegengaan

Ondernemers die investeren in het tegengaan van grondstofverspilling kunnen belastingvoordeel krijgen met de MIA\Vamil. Dat blijkt uit de Milieulijst 2019. Het belastingvoordeel geldt voor investeringen in bijvoorbeeld het verwerken van voedseloverschotten en het verlengen van de levensduur van producten. Ook het... Lees meer....

Maatregel Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen

Deze maatregel is bestemd voor het verbeteren van de energieprestatie van bestaande bedrijfsgebouwen, bepaald volgens een energie-indexberekening, zoals vastgelegd in ISSO 75.1 Lees meer....

Verbod op energie-onzuinige kantoren

Vanaf 1 januari 2023 mogen alleen kantoren worden gebruikt die tenminste energielabel C hebben. Dit komt overeen met een energie-index (EI) van 1,3 of beter. Dit volgt uit de wijziging van het Bouwbesluit 2012 die vandaag door minister Ollongren (BZK)... Lees meer....

Subsidie voor energiebesparing alleen voor VvE’s in 2019

Subsidie voor Energiebesparing VvE

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen naar verwachting ook in 2019 gebruikmaken van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). In de begroting voor 2019 kondigde de minister van BZK deze doorstart al aan. Lees meer....

Naast verplichte energiebesparende maatregelen ook informatieplicht van kra…

Naast verplichte energiebesparende maatregelen ook informatieplicht van kracht.

Heeft u een bedrijf of instelling die valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer? Dan heeft u een verplichting om energie te besparen. In 2019 komt daar een informatieplicht bij. Lees meer....

Enorme kans op gezonde, comfortabele en energiezuinige kantoren

Invent Advies Milieumeter

Minister Blok heeft in een brief aan de tweede kamer aangekondigd dat kantoren vanaf 1 januari 2023 verplicht een label C moeten hebben. Bovendien is de verwachting dat dit nog maar het begin is en dat kantoren in 2030 label... Lees meer....

Als paddenstoelen uit de grond in Harlingen

Energiezuinige woningen - Invent

De nieuwe woningen van Plan Zuid fase 2 te Harlingen schieten als paddenstoelen uit de grond. Het gaat om 60 woningen en 50 appartementen. De eerste woningen worden aan het eind van het jaar opgeleverd; de laatste naar verwachting eind... Lees meer....

Provinciehuis Drenthe energieneutraal

Invent heeft samen met Epro Consult uit Leeuwarden in opdracht van de provincie Drenthe onderzocht of en hoe het provinciehuis energieneutraal kan worden. Lees meer....

Cleancampagne: Tijd voor een kick-off

Clean Campagne Inschrijven

De eerste aanmeldingen zijn binnen, de startgesprekken gevoerd. Hoog tijd om ook de rest van Groningen te betrekken in de Cleancampagne. Lees meer....

Nieuwe Regeling Vermindering Verhuurdersheffing Verduurzaming (RVV Verduurz…

Graag willen wij u wijzen op de nieuwe Regeling Vermindering Verhuurdersheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming). Deze regeling volgt de Stimulatie energieprestatie huursector (STEP) op. Regeling op hoofdlijnen: Lees meer....

Verplichte NEN 2580 oppervlaktebepaling uitgesteld tot 2021

NEN 2580 uitgesteld - Invent

De verplichting om de oppervlaktebepaling van elke woning volgens de NEN 2580 meetinstructie aan te leveren, wordt uitgesteld naar verslagjaar 2021. Lees meer....

Opname Energielabel

Woningcorporaties zijn verplicht om bij verhuur of verkoop van een woning een energielabel te kunnen overleggen. Daarnaast kan er door het toepassen van (energiezuinige) maatregelen en verbeteringen een wijziging optreden in het energielabel en de energie-index.  Lees meer....

RVO bereidt zich voor op nieuwe Regeling Vermindering Verhuurdersheffing (R…

RVO - heffingsvermindering regeling huursector

Naar verwachting komt er een nieuwe heffingsvermindering regeling ten behoeve van de huursector voor het verduurzaming van huurwoningen. Lees meer....

Invent als adviseur verbonden aan de CleanCampagne

Invent heeft zich als adviseur verbonden aan de CleanCampagne. Lees meer....

Invent gaat samenwerking aan met Bedrijfsenergieaudits.nl

Bedrijfsenergieautdits - Invent

Invent werkt samen met meerdere energieadviesbureaus om zo advies op maat te kunnen bieden voor verschillende soorten bedrijven en organisaties. Lees meer....

Salderingsregeling zonnepanelen wordt vervangen door terugleversubsidie

Salderingsregeling zonnepanelen wordt vervangen door terugleversubsidie - Invent

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen wordt door een terugleversubsidie, de terugverdientijd blijft daarbij circa 7 jaar. Lees meer....

Een kijkje in toekomstig Plan Zuid te Harlingen

De Bouwvereniging gaat binnenkort aan de slag met de nieuwbouw van 110 woningen in Plan Zuid te Harlingen. Naast de 110 woningen van ‘fase 2’ in Plan Zuid, is sinds december vorig jaar begonnen met 38 levensloopbestendige en nul-op-de-meter-woningen in Oosterpark. Lees meer....

Extra subsidie en verlengde uitvoeringstermijn voor VVE’s bij energiebespar…

Verenigingen van Eigenaren (VvE's) komen in aanmerking voor de Subsidie energiebesparing eigen huis. Onder een 'vereniging' wordt verstaan een Vereniging van Eigenaren, wooncoöperatie (dus geen woningcorporatie) of een woonvereniging. Lees meer....

Vacature: Energieneutraal comfortabel en gezond bouwen ook jouw passie?

Advies in energieneutraal, comfortabel en gezond bouwen en verbouwen ook jouw passie? Lees meer....

Youtube Video

Energielabel

Energielabel koopwoning en bedrijven

woning into

Lees meer...

Energielabel Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn verplicht om bij verhuur of verkoop van een woning een energielabel te kunnen overleggen. Daarnaast kan er door het toepassen van (energiezuinige) maatregelen en verbeteringen een wijziging optreden in het energielabel en de energie-index. 

Lees meer

Woning met label transparant