Hieronder treft u de maatregelen aan die wij treffen voor het veilig en gezond uitvoeren van inspectie- en controle werkzaamheden bij gebouwbezoeken.

Waarom een Veiligheidsprotocol

Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners/gebouwgebruikers en onze inspecteurs waarmee onze medewerkers veilig haar werkzaamheden kunnen uitvoeren in de huidige situatie omtrent het coronavirus. Het doel van dit protocol is dat werkzaamheden op kantoor, de bouwplaats en bij mensen thuis veilig uitgevoerd kunnen worden. Het fungeert als leidraad voor uitvoering van binnen- en buitenwerkzaamheden ten tijde van de corona maatregelen en heeft als doel de veiligheid en gezondheid van alle partijen te waarborgen. Dit document is gebaseerd op het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ van de Rijksoverheid en koepelorganisaties d.d. 27 maart 2020 en de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM, volgens de laatste persconferentie van 6 augustus 2020 en wordt geüpdatet wanneer nieuwe adviezen of maatregelen van kracht zijn.

Bij werkzaamheden in gebouwen waar bewoners/gebouwgebruikers verblijven, is er reden voor extra voorzichtigheid. Voorafgaand is instemming van de bewoners/gebouwgebruikers een vereiste. Indien er geen instemming wordt gegeven dan wordt geacht dat het werk niet veilig kan worden uitgevoerd en vindt uitvoering niet plaats.

Maatregelen Rijksoverheid en RIVM richtlijnen

Woensdag 6 mei jl. heeft het kabinet maatregelen in de strijd tegen het coronavirus aangepast. Dit betekent onder meer, dat alle vergunningsplichtige bijeenkomsten, evenementen en samenkomsten verboden worden tot 1 september 2020. Daaronder vallen de werkzaamheden van de bouw en techniek niet. Uiteraard moet iedereen zich houden aan de RIVM richtlijnen, zowel bij het vervoer naar en van de werkplek als op de werkplek zelf.

Werken achter de voordeur is toegestaan met in achtneming van de volgende richtlijnen:

 • Houd minimaal 1,5 m afstand 
 • Geef elkaar geen hand
 • Was regelmatig de handen
 • Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten
 • Blijf thuis als huisgenoten koorts hebben
 • Niezen of hoesten wordt gedaan in de elleboogholte
 • Bij het snuiten van de neus, gebruik dan papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg
 • Vermijd drukte en geeft elkaar de ruimte

Informeren bewoners/gebouwgebruikers

Bij werkzaamheden in een woning of gebouw worden bewoners/gebouwgebruikers altijd van te voren geïnformeerd over onze komst en wat het doel is. Daarbij wordt vermeld wat we van de bewoners/gebouwgebruikers verwachten tijdens onze inspectie. Op het moment van de inspectie wordt nogmaals door de inspecteur gevraagd:

 • Om goedkeuring voor de werkzaamheden
 • Of zij of huisgenoten gezondheidsklachten hebben in relatie tot corona
 • Of zij of huisgenoten tot de categorie kwetsbare personen horen
 • Tijdens de werkzaamheden de woning goed te ventileren en ervoor te zorgen dat installaties goed bereikbaar zijn.

Wanneer vinden er geen werkzaamheden plaats?

 • Indien bewoners/gebouwgebruikers niet akkoord gaan met het veiligheidsprotocol en/of;
 • Indien bewoners/gebouwgebruikers griep- en/of koortsverschijnselen hebben. Onze inspecteurs betreden dan niet de woning of het gebouw voor het uitvoeren van werkzaamheden. Indien de bewoners/gebouwgebruikers tot de groep ‘kwetsbare personen’ behoren, wordt in overleg met bewoners/gebouwgebruikers ingeschat of het verstandig is om te starten met werkzaamheden of dat deze worden doorgeschoven naar een later moment.

Persoonlijke bescherming

Voor de opname belt onze inspecteur aan en neemt hij/zij voldoende afstand van de deur, zodat de deur veilig geopend kan worden. Onze inspecteur legt daarna uit wat hij/zij precies komt doen en wat de bewoners/gebouwgebruikers kunnen verwachten. Indien gewenst, kan met de inspecteur afspraken gemaakt worden over de omgang van de inspecteur in de woning of in het gebouw. Tijdens de opname draagt onze inspecteur handschoenen en desgewenst een mondkapje. Na elk bezoek reignigt de inspecteur zijn handen en meetapparatuur met desinfecterende producten.

Tijdens de inspectie

Om de veiligheid van de bewoners/gebouwgebruikers en die van onze inspecteurs te borgen, proberen wij zo kort mogelijk in de woning of het gebouw aanwezig te zijn. Indien niet echt noodzakelijk raken wij niets aan. Indien iets verzet moet worden, vragen wij de bewoners of gebouwgebruikers dit voor ons te doen. Uitgangspunt is dat dit zo min mogelijk nodig zal zijn. Wij verzoeken de bewoners/gebouwgebruikers tijdens de werkzaamheden de woning of het gebouw goed te ventileren en ervoor te zorgen dat installaties (zoals bijvoorbeeld verwarmingsketel, ventilatieunit e.d.) goed bereikbaar zijn. Zodra de opname klaar is, wordt dit altijd gemeld.

Indien de bewoners/gebouwgebruikers zich tijdens de inspectie toch niet veilig voelt omdat:

 • De inspecteur hoest, niest, snottert of
 • Zich niet aan de door u samen gemaakte afspraken houdt

Dan verzoeken wij om dit aan de inspecteur aan te geven en indien nodig hem/haar te verzoeken de inspectie af te breken en de woning of het gebouw te verlaten. Onze inspecteur is zelf verantwoordelijk om de regels na te leven! 

Herkenbaarheid medewerkers Invent

Onze inspecteurs zijn goed herkenbaar en dragen bedrijfskleding. Dit is een zwarte polo en/of jas met daarop het bedrijfslogo. Tevens kunnen zij zich legitimeren met een bedrijfspas van Invent.

Download onze infographic

Invent heeft haar werkwijze ook weergegeven in een infographic, download hier. In deze infographic leest u stapsgewijs hoe Invent inspecties uitvoert met inachtneming van de gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers.

20200826 samen houden we veiligVragen?

Heeft u aanvullende vragen naar aanleiding van het protocol neem dan gerust contact met ons op. 

 

bedrijfspand herfinancieren Drenthe

Tot het werkgebied van Invent behoort Noord- Nederland. Met een ervaring van 20 jaar heeft Invent zich ontwikkeld tot een zeer ervaren adviseur met betrekking tot:

 • Energieprestatieadvisering,
 • Energielabels,
 • Gebouw optimalisatie. 

Onze diensten worden verricht voor zowel particulieren als bedrijven in Groningen, Drenthe en Friesland.

Bent u ook van plan uw bedrijfsgebouw te laten taxeren? Vergeet dan niet uw energielabel te laten vaststellen alvorens u uw bedrijfsgebouw laat taxeren. 

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op: 

Contact

 

 

Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde(n) bent, wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Invent is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage. Invent kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.

Jubileum 20 jaar Invent

Op maandag 1 april viert Invent haar 20 jarig bestaan.

Invent is sinds 1999 hét adviesbureau voor energiezuinig bouwen en verbouwen. Zowel voor woningen als utiliteitsgebouwen, bestaand en nieuwbouw. Ons werkgebied is voornamelijk het Noorden van Nederland.

Ons bedrijfspand, uit 2002, is volledig energieneutraal gebouwd en ingericht.

Ter ere van ons jubileum heeft het interieur een volledige metamorfose ondergaan, een mooi cadeau waar we alle dagen plezier aan beleven!

Er is gekozen voor een nieuwe kleurstelling en de natuurlijke vloerbedekking loopt als rode draad door het gehele pand.

In het pand zijn diverse visuals en akoestische wandpanelen geplaatst.

Voor alle materialen is heel bewust gezocht naar en gekozen voor duurzame materialen.

Dit alles in vastgelegd in een prachtige fotoserie, welke we u graag laten zien!

 • IMGL0279 marloesfotografie klein 2
 • bedrijfsgebouw hertaxeren
 • energie advies Groningen
 • energielabel drenthe

 • IMGL0282 marloesfotografie klein Joop 2
 • IMGL0381 marloesfotografie klein 2
 • IMGL0397 marloesfotografie klein 2
 • IMGL0451 marloesfotografie klein 2
 • jubileum


Invent stelt zich ten doel om bij te dragen aan een energie efficiënt, comfortabel en gezond binnenklimaat in de gebouwde omgeving.

Voorkomen van verspilling in welke vorm dan ook, optimalisatie van bouwkunde en installatie techniek en “geen spijt van” maatregelen adviseren met het doel: een energieneutrale leefomgeving.

Behalve advies is ook het borgen van prestaties tijdens het ontwerp, realisatie en exploitatie van een gebouw onze specialiteit.

Niet louter theoretische benaderingen maar vooral praktijk gericht, dat is Invent!

pand invent

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant