bedrijfspand herfinancieren Drenthe

Tot het werkgebied van Invent behoort Noord- Nederland. Met een ervaring van 20 jaar heeft Invent zich ontwikkeld tot een zeer ervaren adviseur met betrekking tot:

 • Energieprestatieadvisering,
 • Energielabels,
 • Gebouw optimalisatie. 

Onze diensten worden verricht voor zowel particulieren als bedrijven in Groningen, Drenthe en Friesland.

Bent u ook van plan uw bedrijfsgebouw te laten taxeren? Vergeet dan niet uw energielabel te laten vaststellen alvorens u uw bedrijfsgebouw laat taxeren. 

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op: 

Contact

 

 

Jubileum 20 jaar Invent

Op maandag 1 april viert Invent haar 20 jarig bestaan.

Invent is sinds 1999 hét adviesbureau voor energiezuinig bouwen en verbouwen. Zowel voor woningen als utiliteitsgebouwen, bestaand en nieuwbouw. Ons werkgebied is voornamelijk het Noorden van Nederland.

Ons bedrijfspand, uit 2002, is volledig energieneutraal gebouwd en ingericht.

Ter ere van ons jubileum heeft het interieur een volledige metamorfose ondergaan, een mooi cadeau waar we alle dagen plezier aan beleven!

Er is gekozen voor een nieuwe kleurstelling en de natuurlijke vloerbedekking loopt als rode draad door het gehele pand.

In het pand zijn diverse visuals en akoestische wandpanelen geplaatst.

Voor alle materialen is heel bewust gezocht naar en gekozen voor duurzame materialen.

Dit alles in vastgelegd in een prachtige fotoserie, welke we u graag laten zien!

 • IMGL0279 marloesfotografie klein 2
 • bedrijfsgebouw hertaxeren
 • energie advies Groningen
 • energielabel drenthe

 • IMGL0282 marloesfotografie klein Joop 2
 • IMGL0381 marloesfotografie klein 2
 • IMGL0397 marloesfotografie klein 2
 • IMGL0451 marloesfotografie klein 2
 • jubileum


Invent stelt zich ten doel om bij te dragen aan een energie efficiënt, comfortabel en gezond binnenklimaat in de gebouwde omgeving. 

Voorkomen van verspilling in welke vorm dan ook, optimalisatie van bouwkunde en installatie techniek en “geen spijt van” maatregelen adviseren met het doel: een energieneutrale leefomgeving. 

Behalve advies is ook het borgen van prestaties tijdens de exploitatiefase van een gebouw onze specialiteit. 

Niet louter theoretische benaderingen maar vooral praktijk gericht, dat is Invent!

pand invent

Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde(n) bent, wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Invent is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage. Invent kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.

Aandacht voor kwaliteit

Invent besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van de adviserende werkzaamheden, onder andere door certificering. Op deze manier houden we onze mensen scherp en zijn onze klantenrelaties verzekerd van een goed eindproduct.

KIWA - BRL 8010 certificaat

Verklaring VPK K52840 04   

Epa-maatwerkrapport

Energieprestatieadvisering Invent 02 17 foto maatwerkrapport bestaande utiliteitsgebouwen

Energieprestatieadvisering

Invent 05 17 Invent afbeelding 01 17 Invent 03 17

Goede kwaliteit leidt tot verlenging certificaten

Invent heeft een goede score behaald op de kwaliteitscontrole van de certificering voor energielabeling gebouwen en aanvullend advies hiervoor. Certificerende instelling SKW verstrekte onlangs de nieuwe certificaten (BRL9500) die voor deze werkzaamheden verplicht zijn. Naast toetsing of het energielabel juist is opgesteld, worden ook eisen gesteld aan het totale bedrijfsproces wat hierbij komt kijken. Door het behalen van dit resultaat kunnen we de "energielabel-werkzaamheden" voortzetten.


Ventilatiekeur

Ook voor de werkzaamheden voor Ventilatie Prestatiekeur is door certificerende instelling KIWA een nieuw certificaat verstrekt. Dit certificaat valt onder de BRL 8010. Een aantal woningcorporaties hebben al belangstelling getoond voor de waterdichte methode voor het bepalen van de kwaliteit van ventilatiesystemen.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn verplicht om bij verhuur of verkoop van een woning een energielabel te kunnen overleggen. Daarnaast kan er door het toepassen van (energiezuinige) maatregelen en verbeteringen een wijziging optreden in het energielabel en de energie-index. 

Lees meer

Woning met label transparant