Invent kent diverse samenwerkingsverbanden, hieronder de partners logo's waar Invent mee samenwerkt.