Private bouwplantoetsingKwaliteitborg

Wet Kwaliteitborging Voor Het Bouwen (WKB)

Door de verwachtingen die de maatschappij heeft van de overheid is de rol van de overheid meer naar een faciliterende rol verschoven. Er wordt dus niet meer verwacht dat de overheid een regelende rol heeft in onze maatschappij. De Wet Kwaliteitsborging Voor Het Bouwen (WKB) stelt de bouwsector zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit. Lees hier meer over de Wet Kwaliteitsborging.

Wat is private kwaliteitborging?

Private bedrijven moeten de private kwaliteitsborging gaan uitvoeren. Private kwaliteitborging is het technisch toetsen van bouwplannen aan het bouwbesluit en het monitoren van het verloop van het project. Dit wordt door een private kwaliteitborg uitgevoerd. Bij Invent bent u bij een gecertificeerde kwaliteitsborger terecht. Kwaliteitborg is een zuster onderneming van Invent en houdt zich bezig met private bouwplantoetsing van de projecten van Invent.

Bouwplantoetsing

Private Bouwplantoetsing

Bij het bouwen van een bedrijfspand kan het voorkomen dat de beloofde kwaliteit van de bouw niet wordt waargemaakt. Een andere veel voorkomende klacht in de bouw is dat het lang duurt voordat de benodigde vergunningen zijn verleend. Mede omdat er rekening gehouden moet worden met meerdere wet- en regelgeving. Ontwerpprocessen in de bouw kenmerken zich door een veelheid aan afwegingen en wijzigingen. Het komt regelmatig voor bij grote projecten dat het ontwerp bij indiening van de vergunningsaanvraag niet altijd blijkt te voldoen aan de bouwregels. Dit zorgt voor stagnerende vergunningsprocessen.

Een private bouwplantoetsing door een gecertificeerde kwaliteitsborger kan u hierbij helpen. Tot nu toe gebeurde de controle steekproefsgewijs door de gemeente. Met de komst van de WKB worden controles niet meer door de gemeente gedaan maar wordt de bouwplantoetsing door private bedrijven overgenomen, private bouwplantoetsing. Bij Invent wordt de private bouwplantoetsing door zuster onderneming Kwaliteitborg uitgevoerd. Zij volgen en monitoren het hele proces van het eerst idee, tijdens de bouw tot de finale oplevering. Kwaliteitborg stuurt tijdens de private bouwplantoetsing bij waar nodig en zorgt dat de gewenste en juiste kwaliteit geleverd wordt.

Private bouwplantoetsing voordelen

Private bouwplantoetsing Doordat Invent gedurende het gehele ontwerpproces en tijdens de uitvoeringsfase van bouwprojecten een private bouwplantoetsing uitvoert, worden de risico's van het ontwerp tijdig in kaart gebracht. De risico's kunnen snel verminderd worden en oplossingen worden tijdig in gang gezet. De afsluiting van de ontwerpfase door middel van de gecertificeerde private bouwplantoetsing geeft de zekerheid dat het plan voldoet aan de bouwregelgeving zodat de vergunningsverlening vlot kan verlopen en faalkosten worden teruggedrongen. Uw vergunningsaanvraag is altijd onder controle. Het grote voordeel van private bouwplantoetsing is dat de opdrachtgever geen stap terug hoeft te doen bij een noodzakelijke wijziging.
Niet onbelangrijk is dat de private bouwplantoetsing u zekerheid geeft over de kwaliteit van het geleverd project en dat het aantoonbaar is voor de aannemer dat de kwaliteit gerealiseerd is.

Benieuwd naar de mogelijkheden van Private bouwplantoetsing?

Bij Invent kan u zeker zijn dat het bouwen van uw bedrijfspand in handen van een gekwalificeerde kwaliteitsborger terecht komt en dat er een juiste private bouwplantoetsing uitgevoerd wordt. Wil u meer weten over wat Invent voor u en uw gebouw kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op met één van onze private bouwplantoetsing adviseurs om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Contact over Private bouwplantoetsing.